Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
"Ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και διεθνής εκπαιδευτική διακυβέρνηση" (NURED326)Πόπη Βρυνιώτη
B' (ΓΛΩΠΟΛΥ) Γλώσσα−κοινωνία και ειδική πολυπολιτισμική εκπαίδευση (ΕΠ) (NURED240)Κ.ΝΤΙΝΑΣ - Α.ΣΤΑΜΟΥ - Σ.ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ
POLYGRAMMATISMOI KAI DIAPOL EKPSH (polygram2017)Νεκταρία Παλαιολόγου
Α’ Εξάμηνο (pmsedad) Ε002 Ε009 - Μοντέλα ηγεσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ΕΠ) (NURED330)Τριαντάρη Σωτηρία - Μπράτιτσης Θαρρενός
Α’ Εξάμηνο (pmsedad) Υ002 - Ποσοτικές και Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού(ΥΠ) (NURED329)Ελένη Τσακιρίδου, Δόμνα Μιχαήλ, Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Ιφιγένεια Βαμβακίδου
Αναλυτικά Προγράμματα - Διδακτική Μεθοδολογία ΦΕ (NURED161)PETROS KARIOTOGLOU
Αναλυτικά Προγράμματα - Διδακτική Μεθοδολογία ΦΕ ΙΙ (NURED170)PETROS KARIOTOGLOU
Ανάπτυξη και οικοδόμηση της γνώσης στις Φυσικές Επιστήμες (ΕΦΠΤ2) (NURED294)Γεωργία Στεφάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας
Αξιολόγηση του Γλωσσικού Μαθήματος (NURED233)Ελένη Γρίβα
ΓΛΕ 007. Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη (NURED202)Ελένη Γρίβα
Γλωσσολογικές προσεγγίσεις στην ανάλυση λόγου (NURED235)ANASTASIA STAMOU
Δημιουργική Γραφή (NURED197)TRIANTAFYLLOS H. KOTOPOULOS
ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (NURED181)Ελένη Γρίβα
Διγλωσσία στην Εκπαίδευση (NURED172)Ελένη Γρίβα
Διδακτικά - Μαθησιακά Περιβάλλοντα στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία: ΕΦΤΠ4 Σχεδιασμός και ανάπτυξη. ΕΦΤΠ5: εφαρμογή, αξιολόγηση και βελτίωση (NURED445)ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
Διδακτική της Λογοτεχνίας (NURED196)TRIANTAFYLLOS H. KOTOPOULOS
Διδασκαλία λεξιλογίου (NURED289)Γεωργία Καλογήρου, Αθανάσιος Νάκας
Ειδικά Θέματα Αφηγηματικής Τέχνης (NURED198)TRIANTAFYLLOS H. KOTOPOULOS
Εκπαιδευτικά Μοντέλα – Επιστημολογική Θεώρηση (NURED136)KONSTANTINIDOU THALIA - BETSAS IOANNIS
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (NURED490)ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΦΠΤ 1 - Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (Μεταπτυχιακό Φυσικές Επιστήμες, Περιβάλλον, Τεχνολογία) (ELED247)Τσακιρίδου Ελένη, Παπαδοπούλου Πηνελόπη, Μαλανδράκης Γεώργιος
ΕΦΠΤ 2 - Ψυχολογικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία ( "Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία") (ELED248)Πνευματικός Δημήτριος
ΕΦΠΤ 3 - Αξιολόγηση και ένταξη διδακτικού υλικού κλασικών και τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση ΦΕ/Π (Μεταπτυχιακό Φυσικές Επιστήμες, Περιβάλλον, Τεχνολογία) (ELED249)Καριώτογλου Πέτρος, Μπράτιτσης Θαρρενός, Μπούζας Βασίλειος, Παπαδοπούλου Πηνελόπη, Μαλανδράκης Γεώργιος, Παλαιγεωργίου Γεώργιος
ΕΦΠΤ 4 - Μαθησιακά-Διδακτικά Περιβάλλοντα στη Φυσική-Χημεία-Βιολογία: Σχεδιασμός, ανάπτυξη, αξιολόγηση, βελτίωση (ELED261)Δημήτριος Ψύλλος, Πέτρος Καριώτογλου, Άννα Σπύρτου, Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Αναστάσιος Ζουπίδης, Γεώργιος Μαλανδράκης
ΕΦΠΤ 5 - Επιστημολογία (ELED262)Βασίλης Τσελφές
ΕΦΠΤ 6 - Μη τυπικά Διδακτικά-Μαθησιακά Περιβάλλοντα στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία (ELED263)Πέτρος Καριώτογλου, Άννα Σπύρτου, Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Μαλανδράκης, Μαρία Καρνέζου, Τάσος Ζουπίδης
ΕΦΠΤ2. Ψυχολογικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία (NURED434)Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Βασίλης Τσελφές, Δημήτρης Πνευματικός
Η γλώσσα στα κείμενα_Διδάσκοντες: Τζίνα Καλογήρου, Θανάσης Νάκας (NURED249)Γεωργία (Τζίνα) Καλογήρου, Αθανάσιος Νάκας
ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (NURED293)Γεωργία Στεφάνου
Θέματα Διγλωσσίας στην Εκπαίδευση (NURED234)Ελένη Γρίβα
Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας (NURED186)TRIANTAFYLLOS H. KOTOPOULOS
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (NURED137)ANASTASIA STAMOU
Κοινωνιογλωσσολογικές διαστάσεις της νέας ελληνικής  (NURED245)ANASTASIA STAMOU
Λογοτεχνία και ΜΜΕ (NURED242 - Ε104)Νίκος Φωτόπουλος - Τ. Τριανταφυλλίδου - Ε. Καλεράντε
Μέθοδοι και Προγράμματα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής (NURED224)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΑΣ - ΕΛΕΝΗ ΓΡΙΒΑ
Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών (NURED171)Νικόλαος Τσιγγίλης
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (Διατμηματικό) (NURED188)Φαχαντίδης Νίκος
Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής και ως στοχαζόμενος επαγγελματίας (NURED303)Σοφία Αυγητίδου
Ο κριτικός γραμματισμός στη σχολική πράξη (NURED361)Ευθυμία Γώτη-Ελισάβετ Χλαπουτάκη
ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (NURED512)ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ
Προγράμματα και Μέθοδοι Κινητικής Αγωγής (NURED208)Αγγελική Τσαπακίδου
Στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης/ πρόσκτησης: εφαρμογές στη διδακτική πράξη (NURED334)Γρίβα & Παλαιολόγου
Συγκριτική προσέγγιση ζητημάτων κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής για την πρώτη παιδική ηλικία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NURED119)Vrinioti Kalliope
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις (NURED180)SOFIA AVGITIDOU
Σύγχρονες όψεις της Μαθηματικής Εκπαίδευσης (NURED109)Τάτσης Κωνσταντίνος