Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Γλώσσα και Επικοινωνία (PDDM110)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΑΣ
Δημόσια Πρόσωπα και Εικόνα (PDDM104)Δόμνα Μιχαήλ - Σταμάτης Πουλακιδάκος
Διαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων (PDDM106)Τριανταφυλλίδου Αμαλία
Διαχείριση Ηλεκτρονικής Φήμης (PDDM108)ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η γλωσσική ποικιλότητα στα ψηφιακά μέσα (pddm113)Κώστας Ντίνας & Αναστασία Γιαννακοπούλου
Ιστορικός Γραμματισμός και ΜΜΕ (PDDM102)Βαμβακίδου Ιφιγένεια
Πολιτική στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή (PDDM105)ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Σημειωτικές αναλύσεις στα πολυτροπικά ΜΜΕ  (PDDM112)ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Ψηφιακά Μέσα και Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου (PDDM109)Κλεφτοδήμος Αλέξανδρος
Ψηφιακή Αφήγηση (PDDM103)Κλεφτοδήμος Αλέξανδρος - Μπράτιτσης Θαρρένος