ΕΦΠΤ 5 - Επιστημολογία

Βασίλης Τσελφές

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους/τις φοιτητές/τριες ικανούς/ες να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν όψεις της επιστημονικής δραστηριότηατας που παράγουν οι επιστημολογικές, φιλοσοφικές, πολιτισμικές, ιστορικές κ.λπ. μελέτες, στην οργάνωση μαθησιακών-διδακτικών περιβαλλόντων χρήσιμων για την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση στην τρέχουσα κρίσιμη για την ανθρωπότητα εποχή.

 

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

Θα συζητηθεί το ζήτημα της αλληλοεπίδρασης της σύγχρονης Επιστήμης και Τεχνολογίας με τη δυναμική της Κοινωνίας και του Πολιτισμού που τη διατρέχει. Ένα ζήτημα που η Γενική Εκπαίδευση διαχειρίζεται μέσω της διδασκαλίας-μάθησης των αντικειμένων των Φυσικών Επιστημών, με έναν υπόρρητο τρόπο.

 

Η εικόνα της επιστημονικής δραστηριότητας ως τέχνης που διαχειρίζεται τόσο την αποδοχή όσο και την απόρριψη του παρελθόντος με ένα είδος ισορροπίας που απαιτεί σημαντική ικανότητα.

Η επιστήμη ως η μόνη από όλες τις δραστηριότητες περιέχει μέσα της το μάθημα του κινδύνου της πίστης στο αλάθητο των μεγαλύτερων δασκάλων της προηγούμενης γενιάς.

Το μοντέλο θα συζητηθεί με βάση τρέχοντα παραδείγματα.

 

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί με βάση τη διαφορά μεταξύ ανακάλυψης και εφέυρεσης, με έμφαση στη διαφορετική οικονομική λειτουργία τους στην αγορά.

 

Hacking, I. (1992). The self-vindication of the laboratory sciences. In: A. Pickering (ed.) Science as Practice and Culture. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Hacking, I. (1995). Representing and intervening. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Pickering, A. (1995). The Mangle of Practice: Time, Agency, and Science. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Τσελφές, Β. (2003). Μια πρόταση για τη διδασκαλία των Εργαστηριακών Φυσικών Επιστημών στηριγμένη στην κατά Ian Hacking προσέγγιση της «εσωτερικής ζωής» τους, στο Κ. Σκορδούλης & Λ. Χαλκιά (Eπιμ.), Η συμβολή της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Αθήνα: ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ, 259-271.

Kariotoglou, P., Psillos D. & Tselfes V. (2003). Modeling the evolution of a teaching-learning sequence: From discovery to constructivist approaches. In Psillos, D., Kariotoglou P., Tselfes, V., Fassoulopoulos, G., Hatzikraniotis. E., Kallery, M., (eds.) Science Education in the Knowledge Based Society. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, pp. 259 – 268.

Psillos, D., Tselfes, V. & Kariotoglou, P. (2004), An epistemological analysis of the evolution of didactical activities in teaching-learning sequences: the case of fluids, International Journal of Science Education, 26, 555-578.

Tselfes, V., Kariotoglou, P. & Epsimos, G. (2005). Developing a three-pole framework for studying Science Curricula. In proceedings of ESERA ’05: Contributions of research to enhancing students’ interest in learning science, Barcelona: ESERA (ISBN 689-1129-1), 70-73.

Kallery, M., Psillos, D. and Tselfes, V. (2009). Typical Didactical Activities in the Greek Early-Years Science Classroom: Do they promote science learning? International Journal of Science Education, 31(9), 1187-1204.

Kallery, M., Psillos, D. & Tselfes, V. (2017). Students’ experimental design activities: do they promote scientific thinking? In O. Finlayson & R. Pinto (edrs), Research, Practice and Collaboration in Science Education. Proceedings of the ESERA 2017 Conference, 92-99, Dublin: ESERA. https://www.dropbox.com/s/zvzvzm8kzpu58x2/Part_1_eBook.pdf?dl=0