Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος (tmgl_5)Ελένη Γρίβα
Γλωσσική ποικιλία και η διδακτική της αξιοποίηση (tmgl_6)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΑΣ
Γλωσσοδιδακτικές μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών της νέας ελληνικής (tmgl_2)Ελισάβετ Χλαπουτάκη - Ευθυμία Γώτη
Διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας (tmgl_7)Χατζηπαναγιωτίδου Άννα
Η νέα ελληνική γλώσσα (tmgl_1)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΑΣ
Κοινωνιογλωσσολογικές διαστάσεις της νέας ελληνικής (tmgl_8)Μαρίζα Γεωργάλου
Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας: δεδομένα από έρευνες στη διδασκαλία της νέας ελληνικής (tmgl_3)Κωνσταντίνος Μπίκος - Αννα Καρολίνα Ρετάλη
Στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης και διαπολιτισμικής επικοινωνίας (tmgl_4)Ελένη Γρίβα