Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πάρκο Αγίου Δημητρίου
Κοζάνη
ΤΚ 50100
24610-56260
24610-56261
 support <at> uowm.gr