Μέθοδοι και Προγράμματα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΑΣ - ΕΛΕΝΗ ΓΡΙΒΑ

Περιγραφή

Είδος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: Α’ 

Περιεχόμενο μαθήματος:

Οι θεματικοί άξονες πάνω στους οποίους κινείται το περιεχόμενο του μαθήματος είναι οι εξής: 

α) Μέθοδοι γλωσσικής διδασκαλίας (από την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας της γλώσσας ως τον κριτικό γραμματισμό)

β) Ιστορική επισκόπηση των προγραμμάτων διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας (από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους ως σήμερα)

γ) Σύγχρονα προγράμματα γλωσσικής διδασκαλίας σε διάφορες χώρες του κόσμου (επιλογή)

 

Αναλυτικότερα, η συζήτηση θα βαίνει παράλληλα: θα παρουσιαστούν οι μεγάλοι σταθμοί της γλωσσοδιδακτικής και θα παρακολουθείται η εφαρμογή τους στα προγράμματα σπουδών της Ελλάδας (κυρίως) αλλά δειγματοληπτικά και άλλων χωρών. Οι σταθμοί και τα αντίστοιχα προγράμματα:

α) Ο ιστορικισμός και η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας / Τα Προγράμματα του Νηπιαγωγείου ως το 1990 - Tα Προγράμματα του Δημοτικού Σχολείου ως το 1980 - Tα Προγράμματα του Γυμνασίου ως το 1980 - Tα Προγράμματα του Λυκείου ως το 1980 

β) Ο δομ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο