ΕΦΠΤ 6 - Μη τυπικά Διδακτικά-Μαθησιακά Περιβάλλοντα στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία

Πέτρος Καριώτογλου, Άννα Σπύρτου, Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Μαλανδράκης, Μαρία Καρνέζου, Τάσος Ζουπίδης

Περιγραφή

       Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 'Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το περιβάλλον και την Τεχνολογία (Science, Environment and Technology in Education) – Παιδαγωγική Σχολή, ΠΔΜ


Κατεύθυνση: Εκπαίδευση Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία
Τίτλος μαθήματος: Οργάνωση Εξωσχολικών Επισκέψεων/Δρασεων
Κωδικός μαθήματος: ΕΦΠΤ-6
Είδος μαθήματος: Υποχρεωτικό (2ο εξάμηνο)
Επίπεδο του Μαθήματος: ----
Έτος / εξάμηνο σπουδών: 1ο / 2ο
Αριθμός ECTS: 10
Φόρτος Εργασίας: Άμεση διδασκαλία 26 ώρες, διδασκαλία με τηλεκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο 14 ώρες (Zoom, ΒΒΒ), ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 40 ώρες, προετοιμασία για την οργάνωση, πραγματοποίηση και αξιολόγηση επίσκεψης πεδίου 90 ώρες, προετοιμασία και πραγματοποίηση δραστηριοτήτων διάχυσης αποτελεσμάτων 50 ώρες, παρουσίαση εργασιών 5 ώρες,

Ονόματα διδσκόντων: Γεώργιος Μαλανδράκης (Υπεύθυνος), Πέτρος Καριώτογλου, Άννα Σπύρτου, Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Μαρία Καρνέζου

Στόχος του μαθήματος

Να γνωρίσουν οι μεταπτυχιακές φοιτήτριε

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο