Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Α’ Εξάμηνο (pmsedad) Ε002 Ε009 - Μοντέλα ηγεσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ΕΠ) (NURED330)Τριαντάρη Σωτηρία - Μπράτιτσης Θαρρενός
Α’ Εξάμηνο (pmsedad) Υ002 - Ποσοτικές και Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού(ΥΠ) (NURED329)Ελένη Τσακιρίδου, Δόμνα Μιχαήλ, Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Ιφιγένεια Βαμβακίδου