ΕΦΠΤ2. Ψυχολογικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία

Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Βασίλης Τσελφές, Δημήτρης Πνευματικός

Περιγραφή

Ενότητα Α: Ψυχολογία

Μαθησιακά αποτελέσματα

  • Οι φοιτήτριες και φοιτητές θα αποκτήσουν εξοικείωση και γνώσεις σε σύγχρονα θέματα θεωρίας και έρευνας από το χώρο της Γνωστικής και της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας για τη μάθηση, την ανάπτυξη της σκέψης, και τη διδασκαλία, με έμφαση στη σύνδεση της βασικής έρευνας στην Ψυχολογία με την εκπαιδευτική πράξη.
  • Να συνθέτουν κριτικά, αναστοχαστικά και δημιουργικά τη σύχρονη με το θέμα βιβλιογραφία και να προγραμματίζουν αντίστοιχη έρευνα με εφαρμογές στην εκπαίδευση.
  • Ικανότητα υλοποίησης έρευνας με θέματα από την ύλη του μαθήματος.

Περιεχόμενο

Σύνδεση της βασικής έρευνας στην Ψυχολογία με την εκπαιδευτική πράξη, ιδιαίτερα στις φυσικές επιστήμες και τεχνοεπιστήμες. Το αντίστοιχο περιεχόμενο (α) Σκέψη: Η σκέψη ως αναπαράσταση, λύση προβλημάτων και διαλογιστική, (β) Η γνώση και πώς αυτή οικοδομείται, (γ) Η προσέγγιση της εννοιολογικής αλλαγής, (δ) τα νοητικά μοντέλα και η αναδιοργάνωση της γνώσης, (ε) Σκέψη και δημιουργικότητα. Γνωστικές παρεμβάσεις με σ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο