Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα UOWM Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Πέμπτη, 20 Απριλίου 2023 - 10:15 π.μ. -

  Η πλατφόρμα ECLASS αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.13.2.

  Στη νέα αυτή έκδοση, υπάρχουν τα παρακάτω νέα χαρακτηριστικά:

  • Αλλαγή κωδικοποίησης της βάσης δεδομένων από utf8 σε utf8mb4.
  • Ενότητες μαθήματος: Υποστήριξη πρόσβασης σε επόμενη ενότητα μόνο αν έχουν ολοκληρωθεί συγκεκριμένες δραστηριότητες (π.χ. ασκήσεις, εργασίες, άνοιγμα εγγράφων κ.λπ.) σε προηγούμενη ενότητα.
  • Ασκήσεις: Νέος τύπος ερώτησης “Συμπλήρωμα κενών από καθορισμένες απαντήσεις”.
  • Προφίλ του χρήστη: Βελτίωση ταξινόμησης μαθημάτων. Σήμανση μαθημάτων ως ‘αγαπημένα’.
  • Διαδραστικό Περιεχόμενο (h5p). Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του διδακτικού υλικού (αποθήκευση και μεταφορά από ένα μάθημα σε άλλο).
  • Ιστολόγιο. Δυνατότητα απόκρυψης / εμφάνισης μιας ανάρτησης.
  • Εργασίες: Διάφορες βελτιώσεις.
  • Ερωτηματολόγια: Διάφορες βελτιώσεις.
  • Δυνατότητα σύνδεσης με την υπηρεσία UserWay
  • Νεώτερη έκδοσης της βιβλιοθήκης jQuery
 • - Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021 - 10:01 π.μ. -

  Η πλατφόρμα eclass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.12.4.

  Οι σημαντικότερες αλλαγές της νέας έκδοσης είναι:

  • Υποστήριξη Διαδραστικού Περιεχομένου τύπου H5P
   • Ενσωμάτωση διαδραστικού περιεχομένου τύπου H5P (https://h5p.org/) στα μαθήματα.
   • Υποστήριξη εισαγωγής και δημιουργίας / διόρθωσης.
  • Πιστοποίηση χρηστών
   • Διόρθωση και αναβάθμιση του τρόπου πιστοποίησης χρηστών μέσω λογαριασμών κοινωνικών δικτύων (π.χ. Twitter, Facebook, Google, κ.λπ.)
  • Δικαιώματα χρηστών
   • Διάφορες διορθώσεις στα δικαιώματα του χρήστη διαχειριστή τμημάτων.
  • Θεματικές ενότητες
   • Προσθήκη Διαδραστικού περιεχομένου H5P, Ιστολογίου στις ενότητες του μαθήματος.
  • Ανανέωση μαθήματος
   • Επιλογής απόκρυψης εργασιών
  • Ομάδες χρηστών
   • Διορθώσεις
  • Γραμμή μάθησης
   • Διορθώσεις
  • Γενικά
   • Υποστήριξη της έκδοσης PHP 8.0
 • - Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021 - 9:47 π.μ. -

  Την Τρίτη, 28/12, μέσα στο διάστημα 10:00-12:00, η πλατφόρμα eclass.uowm.gr θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω αναβάθμισης στην τελευταία έκδοση 3.12.4