Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα UOWM Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021 -

  Η πλατφόρμα eclass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.12.4.

  Οι σημαντικότερες αλλαγές της νέας έκδοσης είναι:

  • Υποστήριξη Διαδραστικού Περιεχομένου τύπου H5P
   • Ενσωμάτωση διαδραστικού περιεχομένου τύπου H5P (https://h5p.org/) στα μαθήματα.
   • Υποστήριξη εισαγωγής και δημιουργίας / διόρθωσης.
  • Πιστοποίηση χρηστών
   • Διόρθωση και αναβάθμιση του τρόπου πιστοποίησης χρηστών μέσω λογαριασμών κοινωνικών δικτύων (π.χ. Twitter, Facebook, Google, κ.λπ.)
  • Δικαιώματα χρηστών
   • Διάφορες διορθώσεις στα δικαιώματα του χρήστη διαχειριστή τμημάτων.
  • Θεματικές ενότητες
   • Προσθήκη Διαδραστικού περιεχομένου H5P, Ιστολογίου στις ενότητες του μαθήματος.
  • Ανανέωση μαθήματος
   • Επιλογής απόκρυψης εργασιών
  • Ομάδες χρηστών
   • Διορθώσεις
  • Γραμμή μάθησης
   • Διορθώσεις
  • Γενικά
   • Υποστήριξη της έκδοσης PHP 8.0
 • - Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021 -

  Την Τρίτη, 28/12, μέσα στο διάστημα 10:00-12:00, η πλατφόρμα eclass.uowm.gr θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω αναβάθμισης στην τελευταία έκδοση 3.12.4

 • - Σάββατο, 02 Οκτωβρίου 2021 -

  Η πλατφόρμα eclass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.11.2