Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα UOWM Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2023 - 8:50 π.μ. -

  Η πλατφόρμα eclass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.14.1.

  Στη νέα αυτή έκδοση έχουν γίνει οι παρακάτω αλλαγές:

  • Γραμμή μάθησης: Βελτίωση υπολογισμού προόδου σε πακέτα τύπου SCORM
  • Τηλεσυνεργασία: Διασύνδεση με τις πλατφόρμες Jitsi, Google Meet, Zoom, WebEx. Βελτίωση αναφορών σχετικά με το χρόνο συμμετοχής του χρήστη.
  • Βαθμολόγιο: Βελτίωση αναφορών. Δυνατότητα εισαγωγής βαθμών από αρχείο τύπου Excel.
  • Ασκήσεις: Δυνατότητα δημιουργίας κειμένου ανατροφοδότησης στις ερωτήσεις των ασκήσεων. Δυνατότητα δημιουργίας κειμένου ολοκλήρωσης μετά το τέλος της άσκησης.
  • Ερωτηματολόγια: Διάφορες βελτιώσεις. Βελτίωση σύνδεσης με την υπηρεσία LimeSurvey (όπου χρησιμοποιείται).
  • Στατιστικά: Βελτίωση αναφορών σχετικά με το χρόνο συμμετοχής με του χρήστη. Βελτιώσεις στα στατιστικά του διαχειριστή.
  • Προφίλ Χρήστη: Βελτιώσεις στο προφίλ του χρήστη.
  • Πλέον η εξαγωγή των αποτελεσμάτων - αναφορών στα διάφορα υποσυστήματα γίνεται σε αρχεία τύπου Excel (.xlsx)
  • Συμβατότητα με τις εκδόσεις της PHP 8.1, 8.2

   

 • - Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2023 - 11:54 π.μ. -

  Την Τετάρτη, 5/7, κατά το διάστημα 8πμ-10πμ, η πλατφόρμα eclass.uowm.gr θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω αναβάθμισης στην τελευταία έκδοση

 • - Πέμπτη, 20 Απριλίου 2023 - 10:15 π.μ. -

  Η πλατφόρμα ECLASS αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.13.2.

  Στη νέα αυτή έκδοση, υπάρχουν τα παρακάτω νέα χαρακτηριστικά:

  • Αλλαγή κωδικοποίησης της βάσης δεδομένων από utf8 σε utf8mb4.
  • Ενότητες μαθήματος: Υποστήριξη πρόσβασης σε επόμενη ενότητα μόνο αν έχουν ολοκληρωθεί συγκεκριμένες δραστηριότητες (π.χ. ασκήσεις, εργασίες, άνοιγμα εγγράφων κ.λπ.) σε προηγούμενη ενότητα.
  • Ασκήσεις: Νέος τύπος ερώτησης “Συμπλήρωμα κενών από καθορισμένες απαντήσεις”.
  • Προφίλ του χρήστη: Βελτίωση ταξινόμησης μαθημάτων. Σήμανση μαθημάτων ως ‘αγαπημένα’.
  • Διαδραστικό Περιεχόμενο (h5p). Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του διδακτικού υλικού (αποθήκευση και μεταφορά από ένα μάθημα σε άλλο).
  • Ιστολόγιο. Δυνατότητα απόκρυψης / εμφάνισης μιας ανάρτησης.
  • Εργασίες: Διάφορες βελτιώσεις.
  • Ερωτηματολόγια: Διάφορες βελτιώσεις.
  • Δυνατότητα σύνδεσης με την υπηρεσία UserWay
  • Νεώτερη έκδοσης της βιβλιοθήκης jQuery