Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Α' ΕΞΑΜ Από το σενάριο στην οθόνη  (DIM-GRAFI-WR102)Περικλής Χούρσογλου
Α' ΕΞΑΜ Εργαστήριο Σεναρίου - Σενάριο ταινίας μικρού μήκους  (DIM-GRAFI-WR103)Ελένη Σιδέρη
Α' ΕΞΑΜ Θεωρία Κινηματογραφικής Γραφής  (DIM-GRAFI-WR101)Παναγιώτης Ιωσηφέλης
Β' ΕΞΑΜ Εργαστήριο Σεναρίου - Εργαστήριο τηλεοπτικής σειράς  (DIM-GRAFI-WR106)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ
Β' ΕΞΑΜ Θεωρία και πράξη του σεναρίου διασκευής  (DIM-GRAFI-WR105)Ιωάννης Αντάμης
Β' ΕΞΑΜ Θεωρία Τηλεοπτικής γραφής  (DIM-GRAFI-WR104)Χρυσοβαλάντω Αδάμου
Γ' ΕΞΑΜ Εργαστήριο Σεναρίου - Σενάριο ταινίας μεγάλου μήκους  (DIM-GRAFI-WR109)Παναγιώτης Ιωσηφέλης
Γ' ΕΞΑΜ Θεωρία Αφήγησης  (DIM-GRAFI-WR107)Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος
Γ' ΕΞΑΜ Νέες αφηγηματικές φόρμες  (DIM-GRAFI-WR108)