Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τρίτη, 03 Ιουλίου 2018 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.6.4

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.6.3

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.6

Στην έκδοση αυτή υπάρχουν οι παρακάτω προσθήκες/βελτιώσεις/αλλαγές:

 • Νέο υποσυστήμα 'Πρόοδος' - Δημιουργία πιστοποιητικών προόδου (certificates), επιβραβεύσεων (badges) και ολοκλήρωσης μαθήματος
 • Νέο υποσύστημα “Ενοιολογική Χαρτογράφηση” (mindmap)
 • Καταγραφή παρουσιών χρηστών στην 'Τηλεσυνεργασία'
 • Υποστήριξη μηχανισμού ελέγχου λογοκλοπής
 • Νέο υποσύστημα e-portfolio
 • Νεα μορφή μαθήματος τύπου δραστηριότητας
 • Υποστήριξη ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης
 • Βελτιώσεις στις Εργασίες - Δυνατότητα βαθμολόγησης εργασίας με χρήση ρουμπρίκας ή κριτηρίων
 • Βελτιώσεις στις Ασκήσεις - Διορθώσεις στη βαθμολόγηση και στη δημιουργία ερωτήσεων
 • Βελτιώσεις στο Βαθμολόγιο
 • Βελτιώσεις στο Ημερολόγιο
 • Βελτιώσεις στο μηχανισμό καταγραφής ενεργειών
 • Βελτιώσεις στον μηχανισμό Αναζήτησης
 • Βελτιώσεις στο μηχανισμό Εγκατάστασης / Αναβάθμισης
 • Βελτιώσεις Ασφαλείας
 • Βελτιώσεις στον online theme editor
 • Παραμετροποίηση των μηνυμάτων της αρχικής σελίδας
 • Αναβάθμιση μηχανισμού Ιεραρχίας Κατηγοριών / Σχολών - Τμημάτων
 • Βελτιώσεις στα εργαλεία διαχείρισης
Ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου
- Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 -

Από την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 έως την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους/τις φοιτητές/τριες των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών, καλούνται οι φοιτητές/τριες όλων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να συμμετάσχουν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης συμπληρώνοντας τα ερωτηματολό για για τα μαθήματα τα οποία παρακολουθούν.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π., χρησιμοποιώντας τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό (email-password)

http://modip.uowm.gr

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. βεβαιώνει ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία των φοιτητών/τριών και κανένα στοιχείο δεν μπορεί να συνδέσει φοιτητή/τρια με τις απαντήσεις που έδωσε.

H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το ΠΔΜ και οι αξιολογήσεις και οι παρατηρήσεις σας λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τη ΜΟΔΙΠ και τα Τμήματά σας, στο μέτρο πάντα του δυνατού. Αξιοποιήστε την ευκαιρία που σας δίνει το ίδιο το ΠΔΜ για να συμβάλετε από την πλευρά σας στη βελτίωση των σπουδών σας!

Η Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Αναπληρώτρια Πρύτανη του Π.Δ.Μ.

Ελένη Τσακιρίδου
Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.5.6

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.5.5

Εργασίες αναβάθμισης στο Φοιτητολόγιο
- Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017 -

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου, ώρα 10:00πμ, θα  πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος του Φοιτητολογίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι δυνατή η σύνδεση στις υπηρεσίες classweb και studentsweb, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από την Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης, π.χ. ΕΥΔΟΞΟΣ, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Ωκεανός κλπ.

Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι τις 11:30πμ.

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.5.4

Παράταση ηλεκτρονικής αξιολόγησης του διδακτικού έργου
- Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016 -

Ανακοινώνεται ότι έχει δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αξιολογήσεων του διδακτικού έργου από τους/τις φοιτητές/τριες των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Ως τελευταία ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής των αξιολογήσεων ορίζεται η Παρασκευή, 23.12.2016.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών, καλούνται οι φοιτητές/τριες όλων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να συμμετάσχουν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια για τα μαθήματα τα οποία παρακολουθούν.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π., χρησιμοποιώντας τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό (email-password)

http://modip.uowm.gr

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. βεβαιώνει ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία των φοιτητών/τριών και κανένα στοιχείο δεν μπορεί να συνδέσει φοιτητή/τρια με τις απαντήσεις που έδωσε.

H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το ΠΔΜ και οι αξιολογήσεις και οι παρατηρήσεις σας λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τη ΜΟΔΙΠ και τα Τμήματά σας, στο μέτρο πάντα του δυνατού. Αξιοποιήστε την ευκαιρία που σας δίνει το ίδιο το ΠΔΜ για να συμβάλετε από την πλευρά σας στη βελτίωση των σπουδών σας!

Η Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Αναπληρώτρια Πρύτανη του Π.Δ.Μ.

Ελένη Τσακιρίδου
Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016 -

Η πλατφόρμα eclass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.5.1

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016 -

Την Τρίτη, 15 Νοεμβρίου, ώρα 9πμ, η πλατφόρμα eClass θα αναβαθμιστεί στην τελευταία έκδοση 3.5.1

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η υπηρεσία θα είναι εκτός λειτουργίας.

Οδηγίες για εγγραφή φοιτητών στο eclass
- Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016 -

Ενημέρωση στοιχείων ΑΜΚΑ φοιτητών
- Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016 -

Σας υπενθυμίζουμε ότι,

σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων όλα τα ιδρύματα θα πρέπει στην καρτέλα του φοιτητή να διατηρούν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Για διευκόλυνση σας έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή εφαρμογή στην διεύθυνση https://web.uowm.gr/amka/ , όπου κάνοντας είσοδο με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (email - password), μπορείτε να συμπληρώσετε τον αριθμό ΑΜΚΑ.

Η διαδικασία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των στοιχείων του φακέλου σας. Παρακαλούμε για την συμπλήρωση των στοιχείων έως τις 30/9/2016.

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.4.2

Ενημέρωση στοιχείων ΑΜΚΑ φοιτητών
- Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016 -

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων όλα τα ιδρύματα θα πρέπει στην καρτέλα του φοιτητή να διατηρούν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Έτσι, όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, πρέπει μέχρι τις 31/8 να εισάγουν τον ΑΜΚΑ τους στην εφαρμογή που δημιουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό στη διεύθυνση https://web.uowm.gr/amka/

 

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.4.1

Λίστα αλλαγών-βελτιώσεων

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.3

Λίστα αλλαγών-βελτιώσεων