Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Εργασίες συντήρησης της υπηρεσίας Open eClass
- Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024 - 11:24 π.μ. -

Την Τετάρτη 1/5, ώρα 9μμ, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης (μεταφορά στη νέα κεντρική υποδομή) της υπηρεσίας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass.

Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 3 ώρες και κατά το διάστημα αυτό ίσως παρατηρηθεί αργή απόκριση της υπηρεσίας.

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2023 - 8:50 π.μ. -

Η πλατφόρμα eclass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.14.1.

Στη νέα αυτή έκδοση έχουν γίνει οι παρακάτω αλλαγές:

 • Γραμμή μάθησης: Βελτίωση υπολογισμού προόδου σε πακέτα τύπου SCORM
 • Τηλεσυνεργασία: Διασύνδεση με τις πλατφόρμες Jitsi, Google Meet, Zoom, WebEx. Βελτίωση αναφορών σχετικά με το χρόνο συμμετοχής του χρήστη.
 • Βαθμολόγιο: Βελτίωση αναφορών. Δυνατότητα εισαγωγής βαθμών από αρχείο τύπου Excel.
 • Ασκήσεις: Δυνατότητα δημιουργίας κειμένου ανατροφοδότησης στις ερωτήσεις των ασκήσεων. Δυνατότητα δημιουργίας κειμένου ολοκλήρωσης μετά το τέλος της άσκησης.
 • Ερωτηματολόγια: Διάφορες βελτιώσεις. Βελτίωση σύνδεσης με την υπηρεσία LimeSurvey (όπου χρησιμοποιείται).
 • Στατιστικά: Βελτίωση αναφορών σχετικά με το χρόνο συμμετοχής με του χρήστη. Βελτιώσεις στα στατιστικά του διαχειριστή.
 • Προφίλ Χρήστη: Βελτιώσεις στο προφίλ του χρήστη.
 • Πλέον η εξαγωγή των αποτελεσμάτων - αναφορών στα διάφορα υποσυστήματα γίνεται σε αρχεία τύπου Excel (.xlsx)
 • Συμβατότητα με τις εκδόσεις της PHP 8.1, 8.2

 

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2023 - 11:54 π.μ. -

Την Τετάρτη, 5/7, κατά το διάστημα 8πμ-10πμ, η πλατφόρμα eclass.uowm.gr θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω αναβάθμισης στην τελευταία έκδοση

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Πέμπτη, 20 Απριλίου 2023 - 10:15 π.μ. -

Η πλατφόρμα ECLASS αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.13.2.

Στη νέα αυτή έκδοση, υπάρχουν τα παρακάτω νέα χαρακτηριστικά:

 • Αλλαγή κωδικοποίησης της βάσης δεδομένων από utf8 σε utf8mb4.
 • Ενότητες μαθήματος: Υποστήριξη πρόσβασης σε επόμενη ενότητα μόνο αν έχουν ολοκληρωθεί συγκεκριμένες δραστηριότητες (π.χ. ασκήσεις, εργασίες, άνοιγμα εγγράφων κ.λπ.) σε προηγούμενη ενότητα.
 • Ασκήσεις: Νέος τύπος ερώτησης “Συμπλήρωμα κενών από καθορισμένες απαντήσεις”.
 • Προφίλ του χρήστη: Βελτίωση ταξινόμησης μαθημάτων. Σήμανση μαθημάτων ως ‘αγαπημένα’.
 • Διαδραστικό Περιεχόμενο (h5p). Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του διδακτικού υλικού (αποθήκευση και μεταφορά από ένα μάθημα σε άλλο).
 • Ιστολόγιο. Δυνατότητα απόκρυψης / εμφάνισης μιας ανάρτησης.
 • Εργασίες: Διάφορες βελτιώσεις.
 • Ερωτηματολόγια: Διάφορες βελτιώσεις.
 • Δυνατότητα σύνδεσης με την υπηρεσία UserWay
 • Νεώτερη έκδοσης της βιβλιοθήκης jQuery
Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021 - 10:01 π.μ. -

Η πλατφόρμα eclass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.12.4.

Οι σημαντικότερες αλλαγές της νέας έκδοσης είναι:

 • Υποστήριξη Διαδραστικού Περιεχομένου τύπου H5P
  • Ενσωμάτωση διαδραστικού περιεχομένου τύπου H5P (https://h5p.org/) στα μαθήματα.
  • Υποστήριξη εισαγωγής και δημιουργίας / διόρθωσης.
 • Πιστοποίηση χρηστών
  • Διόρθωση και αναβάθμιση του τρόπου πιστοποίησης χρηστών μέσω λογαριασμών κοινωνικών δικτύων (π.χ. Twitter, Facebook, Google, κ.λπ.)
 • Δικαιώματα χρηστών
  • Διάφορες διορθώσεις στα δικαιώματα του χρήστη διαχειριστή τμημάτων.
 • Θεματικές ενότητες
  • Προσθήκη Διαδραστικού περιεχομένου H5P, Ιστολογίου στις ενότητες του μαθήματος.
 • Ανανέωση μαθήματος
  • Επιλογής απόκρυψης εργασιών
 • Ομάδες χρηστών
  • Διορθώσεις
 • Γραμμή μάθησης
  • Διορθώσεις
 • Γενικά
  • Υποστήριξη της έκδοσης PHP 8.0
Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021 - 9:47 π.μ. -

Την Τρίτη, 28/12, μέσα στο διάστημα 10:00-12:00, η πλατφόρμα eclass.uowm.gr θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω αναβάθμισης στην τελευταία έκδοση 3.12.4

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2021 - 3:23 μ.μ. -

Η πλατφόρμα eclass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.11.2

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021 - 9:17 μ.μ. -

Η πλατφόρμα eclass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.11.1

Λίστα αλλαγών:

Ερωτηματολόγια

Προσθήκη νέων επιλογών:

 1. Ενεργοποίηση πολλαπλών υποβολών από τους μέλη. Αν ενεργοποιηθεί ο χρήστης μπορεί να ξανακάνει και άλλη υποβολή (εκτός από την αρχική). Προφανώς η πρώτη υποβολή ακυρώνεται και μετράει η δεύτερη.
 2. Ενεργοποίηση απάντησης 'δεν ξέρω / δεν απαντώ'. Η επιλογή “δεν ξέρω / δεν απαντώ” εμφανίζεται (σε ερωτήσεις επιλογής με μοναδική απάντηση) ή όχι.
 3. Κλωνοποίηση: Ο διαχειριστής μπορεί να κλωνοποιεί ερωτηματολόγια σε όλα τα μαθήματα.

Ασκήσεις

 • Βελτιώσεις στην εξαγωγή σε μορφή csv των αναλυτικών αποτελεσμάτων. Εμφανίζονται όλες οι προσπάθειες του χρήστη και υποστηρίζονται οι δυναμικές ερωτήσεις της άσκησης.
 • Προσθήκη νέου τύπου εμφάνισης άσκησης Μία ερώτηση ανά σελίδα χωρίς επιστροφή σε προηγούμενες ερωτήσεις. Ο χρήστης εκτελεί την άσκηση αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί / επιστρέψει στις προηγούμενες ερωτήσεις.
 • Στις ερωτήσεις με πολλαπλές απαντήσεις αν οριστεί αρνητική βαθμολογία σε επιμέρους απαντήσεις, γίνεται έλεγχος έτσι ώστε η τυχόν αρνητική βαθμολογία του χρήστη στην ερώτηση να μετατραπεί σε μηδέν.
 • Διατήρηση των κατηγοριών των ερωτήσεων κατά την κλωνοποίηση της τράπεζας ερωτήσεων.
 • Απενεργοποίηση της εξαγωγής / εισαγωγής σε μορφή QTI.

Εργασίες

 • Εμφάνιση των εργασιών ανά σελίδες. Προσθήκη αναζήτησης.
 • Διόρθωση σφάλματος (σε κάποιες περιπτώσεις) βαθμολόγησης μέσω ρουμπρίκας / κλίμακας

Ομάδες χρηστών

 • Δυνατότητα εισαγωγής χρηστών σε ομάδα δίνοντας τα στοιχεία τους (είτε όνομα χρήστη είτε αριθμό μητρώου)

Θεματικές Ενότητες

 • Βελτιώσεις στην προσθήκη ασκήσεων / εργασιών

Γραμμή Μάθησης

 • Διόρθωση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή συνδέσμων.
 • Διόρθωση σφαλμάτων κατά την εξαγωγή / εισαγωγή σε SCORM / IMSCP

 

Αναβάθμιση πλατφόρμας ECLASS
- Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 - 8:57 π.μ. -

Η πλατφόρμα eclass.uowm.gr αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.10.2.

Οι αλλαγές/βελτιώσεις που υπάρχουν στην έκδοση 3.10.x είναι οι εξής:

 • Εργασίες
  • Διόρθωση ρουμπρίκας.
 • Κουβεντούλα
  • Διόρθωση λάθους (σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν το κείμενο του χρήστη)
 • Ασκήσεις
  • Δυναμική επιλογή ερωτήσεων με κριτήρια (με βαθμό δυσκολίας ή/και από κατηγορία).
  • Ανακάτεμα ερωτήσεων (καλύτερη συμπεριφορά).
  • Προεπισκόπηση άσκησης.
  • Καλύτερος χειρισμός των ερωτήσεων της άσκησης.
  • Βελτιώσεις στα αποτελέσματα των ασκήσεων.
  • Νέα μορφή άσκησης (χωρίς δυνατότητα πλοήγησης).
 • Στατιστικά
  • Βελτίωση στατιστικών αναφορών
 • Τηλεσυνεργασία
  • Ορισμός και διαχείριση περισσότερων παραμέτρων τηλεσυνεργασίας.
  • Καλύτερη διαχείριση των τηλεσυνεργασίων. (αλγόριθμος κατανομής)
 • Πιστοποίηση χρηστών
  • Διόρθωση μικρών σφαλμάτων
 • Γενικά
  • Νέα μορφή μαθήματος – Μορφή ‘τοίχου’.
  • Ενημέρωση του TinyMCE editor στην έκδοση 4.9.
Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021 - 9:34 μ.μ. -

Τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου, ώρα 8πμ έως 10πμ, η πλατφόρμα eclass.uowm.gr θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών αναβάθμισης στην τελευταία έκδοση 3.10.2.

Οι αλλαγές/βελτιώσεις που υπάρχουν στην έκδοση 3.10.x είναι οι εξής:

 • Εργασίες
  • Διόρθωση ρουμπρίκας.
 • Κουβεντούλα
  • Διόρθωση λάθους (σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν το κείμενο του χρήστη)
 • Ασκήσεις
  • Δυναμική επιλογή ερωτήσεων με κριτήρια (με βαθμό δυσκολίας ή/και από κατηγορία).
  • Ανακάτεμα ερωτήσεων (καλύτερη συμπεριφορά).
  • Προεπισκόπηση άσκησης.
  • Καλύτερος χειρισμός των ερωτήσεων της άσκησης.
  • Βελτιώσεις στα αποτελέσματα των ασκήσεων.
  • Νέα μορφή άσκησης (χωρίς δυνατότητα πλοήγησης).
 • Στατιστικά
  • Βελτίωση στατιστικών αναφορών
 • Τηλεσυνεργασία
  • Ορισμός και διαχείριση περισσότερων παραμέτρων τηλεσυνεργασίας.
  • Καλύτερη διαχείριση των τηλεσυνεργασίων. (αλγόριθμος κατανομής)
 • Πιστοποίηση χρηστών
  • Διόρθωση μικρών σφαλμάτων
 • Γενικά
  • Νέα μορφή μαθήματος – Μορφή ‘τοίχου’.
  • Ενημέρωση του TinyMCE editor στην έκδοση 4.9.
Εγγραφή Φοιτητών/Φοιτητριών στην πλατφόρμα
- Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020 - 2:38 μ.μ. -

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥNTAI ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ(SSO) ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ(Uregister).

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥNTAI ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ(SSO) ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ(Uregister).

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
- Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020 - 8:37 π.μ. -

Ολοκληρώθηκε στις 03/06/2020, η ενσωμάτωση των ιδρυματικών λογαριασμών (URegister) των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) του πρώην ΤΕΙ στον κύριο κατάλογο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Παρακαλούμε δείτε τους παρακάτω ενημερωτικούς συνδέσμους:

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 - 3:49 μ.μ. -

Η πλατφόρμα ECLASS αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.9:

Αλλαγές της νέας έκδοσης:

Ασκήσεις

 • Βελτιώσεις / διορθώσεις στη βαθμολόγηση και την προσωρινή αποθήκευση
 • Δυνατότητα να συνεχίζει ένας φοιτητή την άσκηση σε περίπτωση προβλήματος (π.χ. μη ολοκληρωμένη)
 • Δυνατότητα στο διαχειριστή μαθήματος να διαγράφει μία μη ολοκληρωμένη προσπάθεια
 • Δυνατότητα κλωνοποίησης Τράπεζας θεμάτων σε άλλο μάθημα του ίδιου καθηγητή
 • Βελτίωση της πλοήγησης ανάμεσα στις ερωτήσεις
 • Αλλαγή του αλγόριθμου τυχαιοποίησης ερωτήσεων σε μία άσκηση

Εργασίες

 • Ανάθεση ατομικής άσκησης στα μέλη μίας ομάδας
 • Δυνατότητα ορισμού εργασίας που να μπορεί να υποδέχεται πολλά αρχεία (και από φωτογραφίες κινητού
 • Αλλαγές στην υποστήριξη του Turnitin

Έγγραφα

 • Μικρή διόρθωση

Ερωτηματολόγιο

 • Υποχρεωτική ερώτηση (δεν θα υπάρχει η ένδειξη ΔΞ/ΔΑ)

Εργαλεία διαχείρισης

 • Διόρθωση στα δικαιώματα του διαχειριστή τμήματος

Μαθηματικά σύμβολα

 • Ενσωμάτωση mathjax για την υποστήριξη του latex syntax
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
- Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2020 - 1:00 μ.μ. -

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ https://uregister.uowm.gr.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ eclass ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ(SSO).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ https://noc.uowm.gr/www/odigies-gia-synergates-toy-p-d-m/.

Αλλαγή τρόπου πιστοποίησης μεταπτυχιακών φοιτητών στην πλατφόρμα ECLASS
- Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 - 6:04 μ.μ. -

Σας ενημερώνουμε πως από αύριο Πέμπτη, ώρα περίπου 8πμ, θα αλλάξει ο τρόπος σύνδεσης των μεταπτυχιακών φοιτητών στην πλατφόρμα ECLASS (https://eclass.uowm.gr) και πλέον η είσοδος θα γίνεται μέσω Κεντρικής Πιστοποίησης (SSO), πατώντας το σχετικό κουμπί στην αρχική σελίδα.

Αλλαγή τρόπου πιστοποίησης φοιτητών στην πλατφόρμα ECLASS
- Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 - 4:28 μ.μ. -

Σας ενημερώνουμε πως από αύριο Τρίτη, ώρα περίπου 8πμ, θα αλλάξει ο τρόπος σύνδεσης των φοιτητών στην πλατφόρμα ECLASS (https://eclass.uowm.gr) και πλέον η είσοδος θα γίνεται μέσω Κεντρικής Πιστοποίησης (SSO), πατώντας το σχετικό κουμπί στην αρχική σελίδα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
- Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 - 9:05 π.μ. -

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Δ.Μ ,ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-CLASS KAI ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SSO) ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Αλλαγές στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των φοιτητών
- Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019 - 11:14 μ.μ. -

Σας ενημερώνουμε ότι από το Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019, θα ισχύουν οι εξής αλλαγές στην υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

 • Η παλιά σας διεύθυνση email, της μορφής st1234@τμήμα.uowm.gr θα απενεργοποιηθεί
 • Τα μηνύματα προς την παλιά σας διεύθυνση θα προωθούνται αυτόματα και θα παραδίδονται στην νέα σας διεύθυνση (της μορφής <τμήμα><ΑΜ>@uowm.gr)
 • Τα μηνύματα που υπάρχουν αποθηκευμένα στην παλιά σας διεύθυνση, θα μεταφερθούν στην νέα σας διεύθυνση

Αν δεν γνωρίζετε ποια είναι η νέα σας διεύθυνση email, μπορείτε να την αναζητήσετε στη φόρμα https://noc.uowm.gr/www/emailrename/

Παράδειγμα:

η φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, με ΑΜ 9743, αυτή τη στιγμή έχει δύο ενεργές διευθύνσεις email, τις st9743@nured.uowm.gr και nured09743@uowm.gr με τον ίδιο κωδικό πρόσβασης.

Από αύριο τα εισερχόμενα μηνύματα προς τη st9743@nured.uowm.gr θα παραδίδονται στο nured09743@uowm.gr

Η διεύθυνση st9743@nured.uowm.gr δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για αποστολή μηνυμάτων.

Τα μηνύματα που υπάρχουν στο mailbox της st9743@nured.uowm.gr θα μεταφερθούν στο mail της nured09743@uowm.gr

Αλλαγή ονόματος χρήστη (username) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
- Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 - 12:33 μ.μ. -

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανακοίνωση αφορά μόνο τους χρήστες της πλατφόρμας eclass.uowm.gr με όνομα χρήστη (username) της μορφής st1234@τμήμα.uowm.gr και ms1234@τμήμα.uowm.gr

Τα ονόματα χρήστη (username) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για την πλατφόρμα ECLASS αλλάξαν και πλέον είναι της μορφής τμήμα12345.

Για να δείτε ποιο είναι το νέο σας username για το eclass:

 • Μεταβείτε στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/emailrename
 • Εισάγετε το πανεπιστημιακό σας email και πατήστε το κουμπί "Αναζήτηση"
 • Θα εμφανιστεί το νέο σας username που θα χρησιμοποιείτε πλέον για το eclass. (Χωρίς τη χρήση του @χχχχχ.uowm.gr)

Παραδειγματα παλιού και νέου username:

 • Το username st1234@eled.uowm.gr γίνεται eled01234
 • Το username st1234@icte.uowm.gr γίνεται ece01234
 • Το username st0123@enveng.uowm.gr γίνεται chemeng00123
 • Το username ms0791@eled.uowm.gr γίνεται edumal00791

Παρακαλούμε, έχετε υπόψη ότι:

 • Ο κωδικός πρόσβασης παραμένει ο ίδιος
 • Θα ενημερωθείτε εκ νέου, όταν το username αλλάξει και για τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
 • Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση στο eclass, επικοινωνήστε με email στη διεύθυνση support@uowm.gr, αναφέροντας το Τμήμα και τον Αριθμό Μητρώου σας.
Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 - 7:07 π.μ. -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.7.2

Δημιουργία νεών λογαριασμών φοιτητών
- Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019 - 1:38 μ.μ. -

Παρακαλούμε διαβάστε την ανακοίνωση σχετικά με τη δημιουργία νέων ιδρυματικών λογαριασμών για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές: https://noc.uowm.gr/www/dimioyrgia-neon-logariasmon-foititon/

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 - 7:41 π.μ. -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.7

Αλλαγές στη νέα έκδοση:

 • Υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου λογοκλοπής Turnitin.
 • Δυνατότητα λήψης όλου του μαθήματος για αποθήκευση στον υπολογιστή.
 • Βελτιώσεις στο υποσύστημα “Ασκήσεις”.
 • Βελτιώσεις στο υποσύστημα “Πρόοδος”.
 • Τροποποιήσεις στη “Εβδομαδιαία Μορφή Μαθήματος”.
 • Προσθήκη δυνατότητας προώθησης στα “Μηνύματα”.
 • Δυνατότητα εμφάνισης / αποδοχής κειμένου συναίνεσης χρήσης της πλατφόρμας ή / και Πολιτικής Απορρήτου.
 • Δυνατότητα ορισμού προαπαιτούμενων μαθημάτων για ένα μάθημα.
 • Δυνατότητα προσθήκης εργαλείου τύπου LTI σε ένα μάθημα.
 • Βελτιώσεις στα Αγγλικά μηνύματα.
Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 - 12:30 μ.μ. -

Τη Δευτέρα 22/4 και την Τρίτη 23/4, θα πραγματοποιηθούν οι εξής προγραμματισμένες εργασίες:

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις αλλαγές των ονομάτων χρηστών στον παραπάνω σύνδεσμο.

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019 - 9:21 π.μ. -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.6.7

Διακοπή λειτουργείας eclass λόγω αναβάθμισης
- Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019 - 7:28 π.μ. -

Τη Δευτέρα, 04/02/2019, ώρα 9πμ-10πμ, η πλατφόρμα eclass θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών αναβάθμισης.

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018 - 8:36 π.μ. -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.6.5

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018 - 1:37 μ.μ. -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.6.4

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 - 6:28 π.μ. -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.6.3

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017 - 7:40 π.μ. -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.6

Στην έκδοση αυτή υπάρχουν οι παρακάτω προσθήκες/βελτιώσεις/αλλαγές:

 • Νέο υποσυστήμα 'Πρόοδος' - Δημιουργία πιστοποιητικών προόδου (certificates), επιβραβεύσεων (badges) και ολοκλήρωσης μαθήματος
 • Νέο υποσύστημα “Ενοιολογική Χαρτογράφηση” (mindmap)
 • Καταγραφή παρουσιών χρηστών στην 'Τηλεσυνεργασία'
 • Υποστήριξη μηχανισμού ελέγχου λογοκλοπής
 • Νέο υποσύστημα e-portfolio
 • Νεα μορφή μαθήματος τύπου δραστηριότητας
 • Υποστήριξη ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης
 • Βελτιώσεις στις Εργασίες - Δυνατότητα βαθμολόγησης εργασίας με χρήση ρουμπρίκας ή κριτηρίων
 • Βελτιώσεις στις Ασκήσεις - Διορθώσεις στη βαθμολόγηση και στη δημιουργία ερωτήσεων
 • Βελτιώσεις στο Βαθμολόγιο
 • Βελτιώσεις στο Ημερολόγιο
 • Βελτιώσεις στο μηχανισμό καταγραφής ενεργειών
 • Βελτιώσεις στον μηχανισμό Αναζήτησης
 • Βελτιώσεις στο μηχανισμό Εγκατάστασης / Αναβάθμισης
 • Βελτιώσεις Ασφαλείας
 • Βελτιώσεις στον online theme editor
 • Παραμετροποίηση των μηνυμάτων της αρχικής σελίδας
 • Αναβάθμιση μηχανισμού Ιεραρχίας Κατηγοριών / Σχολών - Τμημάτων
 • Βελτιώσεις στα εργαλεία διαχείρισης
Ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου
- Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 - 10:13 π.μ. -

Από την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 έως την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους/τις φοιτητές/τριες των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών, καλούνται οι φοιτητές/τριες όλων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να συμμετάσχουν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης συμπληρώνοντας τα ερωτηματολό για για τα μαθήματα τα οποία παρακολουθούν.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π., χρησιμοποιώντας τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό (email-password)

http://modip.uowm.gr

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. βεβαιώνει ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία των φοιτητών/τριών και κανένα στοιχείο δεν μπορεί να συνδέσει φοιτητή/τρια με τις απαντήσεις που έδωσε.

H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το ΠΔΜ και οι αξιολογήσεις και οι παρατηρήσεις σας λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τη ΜΟΔΙΠ και τα Τμήματά σας, στο μέτρο πάντα του δυνατού. Αξιοποιήστε την ευκαιρία που σας δίνει το ίδιο το ΠΔΜ για να συμβάλετε από την πλευρά σας στη βελτίωση των σπουδών σας!

Η Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Αναπληρώτρια Πρύτανη του Π.Δ.Μ.

Ελένη Τσακιρίδου
Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017 - 7:00 π.μ. -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.5.6

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017 - 7:21 π.μ. -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.5.5

Εργασίες αναβάθμισης στο Φοιτητολόγιο
- Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017 - 1:53 μ.μ. -

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου, ώρα 10:00πμ, θα  πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος του Φοιτητολογίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι δυνατή η σύνδεση στις υπηρεσίες classweb και studentsweb, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από την Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης, π.χ. ΕΥΔΟΞΟΣ, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Ωκεανός κλπ.

Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι τις 11:30πμ.

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017 - 1:29 μ.μ. -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.5.4

Παράταση ηλεκτρονικής αξιολόγησης του διδακτικού έργου
- Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016 - 2:54 μ.μ. -

Ανακοινώνεται ότι έχει δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αξιολογήσεων του διδακτικού έργου από τους/τις φοιτητές/τριες των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Ως τελευταία ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής των αξιολογήσεων ορίζεται η Παρασκευή, 23.12.2016.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών, καλούνται οι φοιτητές/τριες όλων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να συμμετάσχουν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια για τα μαθήματα τα οποία παρακολουθούν.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π., χρησιμοποιώντας τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό (email-password)

http://modip.uowm.gr

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. βεβαιώνει ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία των φοιτητών/τριών και κανένα στοιχείο δεν μπορεί να συνδέσει φοιτητή/τρια με τις απαντήσεις που έδωσε.

H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το ΠΔΜ και οι αξιολογήσεις και οι παρατηρήσεις σας λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τη ΜΟΔΙΠ και τα Τμήματά σας, στο μέτρο πάντα του δυνατού. Αξιοποιήστε την ευκαιρία που σας δίνει το ίδιο το ΠΔΜ για να συμβάλετε από την πλευρά σας στη βελτίωση των σπουδών σας!

Η Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Αναπληρώτρια Πρύτανη του Π.Δ.Μ.

Ελένη Τσακιρίδου
Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016 - 9:03 π.μ. -

Η πλατφόρμα eclass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.5.1

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016 - 3:07 μ.μ. -

Την Τρίτη, 15 Νοεμβρίου, ώρα 9πμ, η πλατφόρμα eClass θα αναβαθμιστεί στην τελευταία έκδοση 3.5.1

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η υπηρεσία θα είναι εκτός λειτουργίας.

Ενημέρωση στοιχείων ΑΜΚΑ φοιτητών
- Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016 - 12:04 μ.μ. -

Σας υπενθυμίζουμε ότι,

σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων όλα τα ιδρύματα θα πρέπει στην καρτέλα του φοιτητή να διατηρούν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Για διευκόλυνση σας έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή εφαρμογή στην διεύθυνση https://web.uowm.gr/amka/ , όπου κάνοντας είσοδο με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (email - password), μπορείτε να συμπληρώσετε τον αριθμό ΑΜΚΑ.

Η διαδικασία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των στοιχείων του φακέλου σας. Παρακαλούμε για την συμπλήρωση των στοιχείων έως τις 30/9/2016.

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016 - 7:53 π.μ. -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.4.2

Ενημέρωση στοιχείων ΑΜΚΑ φοιτητών
- Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016 - 2:51 μ.μ. -

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων όλα τα ιδρύματα θα πρέπει στην καρτέλα του φοιτητή να διατηρούν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Έτσι, όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, πρέπει μέχρι τις 31/8 να εισάγουν τον ΑΜΚΑ τους στην εφαρμογή που δημιουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό στη διεύθυνση https://web.uowm.gr/amka/

 

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016 - 12:52 μ.μ. -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.4.1

Λίστα αλλαγών-βελτιώσεων

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016 - 9:44 π.μ. -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.3

Λίστα αλλαγών-βελτιώσεων