Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass - Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2023 - 8:50 π.μ. -
- Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024 - 8:22 π.μ. -

Η πλατφόρμα eclass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.16.1.

Οι σημαντικότες αλλαγές στην νέα αυτή έκδοση είναι οι παρακάτω:

 • Τηλεσυνεργασία: Σύνδεση με την υπηρεσία Zoom μέσω API.
 • Έγγραφα: Μαζικές Ενέργειες (απόκρυψη, μετακίνηση, διαγραφή).
 • Ασκήσεις:
  • Προσθήκη επιλογής 'απαγόρευση copy / paste'.
  • Έλεγχος για ερωτήσεις χωρίς βαθμολογία ή / και χωρίς απαντήσεις.
 • Γραμμή μάθησης: Βελτίωση υπολογισμού προόδου σε πακέτα τύπου SCORM.
 • Πιστοποίηση χρηστών:
  • Υποστήριξη πρωτοκόλλου πιστοποίησης OAuth2.
  • Για τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία Κεντρικής Ταυτοποίησης SSO της GUnet έχει προστεθεί μηχανισμός αντιστοίχισης της σχολής / τμήματος του χρήστη σε κατηγορία της πλατφόρμας.
 • Νέες δραστηριότητες στον τύπο μαθήματος 'Ανεστραμμένη Τάξη'