Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021 - 10:01 π.μ. -

Η πλατφόρμα eclass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.12.4.

Οι σημαντικότερες αλλαγές της νέας έκδοσης είναι:

 • Υποστήριξη Διαδραστικού Περιεχομένου τύπου H5P
  • Ενσωμάτωση διαδραστικού περιεχομένου τύπου H5P (https://h5p.org/) στα μαθήματα.
  • Υποστήριξη εισαγωγής και δημιουργίας / διόρθωσης.
 • Πιστοποίηση χρηστών
  • Διόρθωση και αναβάθμιση του τρόπου πιστοποίησης χρηστών μέσω λογαριασμών κοινωνικών δικτύων (π.χ. Twitter, Facebook, Google, κ.λπ.)
 • Δικαιώματα χρηστών
  • Διάφορες διορθώσεις στα δικαιώματα του χρήστη διαχειριστή τμημάτων.
 • Θεματικές ενότητες
  • Προσθήκη Διαδραστικού περιεχομένου H5P, Ιστολογίου στις ενότητες του μαθήματος.
 • Ανανέωση μαθήματος
  • Επιλογής απόκρυψης εργασιών
 • Ομάδες χρηστών
  • Διορθώσεις
 • Γραμμή μάθησης
  • Διορθώσεις
 • Γενικά
  • Υποστήριξη της έκδοσης PHP 8.0