Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021 - 9:47 π.μ. -

Την Τρίτη, 28/12, μέσα στο διάστημα 10:00-12:00, η πλατφόρμα eclass.uowm.gr θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω αναβάθμισης στην τελευταία έκδοση 3.12.4