Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Σάββατο, 02 Οκτωβρίου 2021 -

Η πλατφόρμα eclass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.11.2