Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
- Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020 - 8:37 π.μ. -

Ολοκληρώθηκε στις 03/06/2020, η ενσωμάτωση των ιδρυματικών λογαριασμών (URegister) των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) του πρώην ΤΕΙ στον κύριο κατάλογο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Παρακαλούμε δείτε τους παρακάτω ενημερωτικούς συνδέσμους: