Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 -

Η πλατφόρμα ECLASS αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.9:

Αλλαγές της νέας έκδοσης:

Ασκήσεις

 • Βελτιώσεις / διορθώσεις στη βαθμολόγηση και την προσωρινή αποθήκευση
 • Δυνατότητα να συνεχίζει ένας φοιτητή την άσκηση σε περίπτωση προβλήματος (π.χ. μη ολοκληρωμένη)
 • Δυνατότητα στο διαχειριστή μαθήματος να διαγράφει μία μη ολοκληρωμένη προσπάθεια
 • Δυνατότητα κλωνοποίησης Τράπεζας θεμάτων σε άλλο μάθημα του ίδιου καθηγητή
 • Βελτίωση της πλοήγησης ανάμεσα στις ερωτήσεις
 • Αλλαγή του αλγόριθμου τυχαιοποίησης ερωτήσεων σε μία άσκηση

Εργασίες

 • Ανάθεση ατομικής άσκησης στα μέλη μίας ομάδας
 • Δυνατότητα ορισμού εργασίας που να μπορεί να υποδέχεται πολλά αρχεία (και από φωτογραφίες κινητού
 • Αλλαγές στην υποστήριξη του Turnitin

Έγγραφα

 • Μικρή διόρθωση

Ερωτηματολόγιο

 • Υποχρεωτική ερώτηση (δεν θα υπάρχει η ένδειξη ΔΞ/ΔΑ)

Εργαλεία διαχείρισης

 • Διόρθωση στα δικαιώματα του διαχειριστή τμήματος

Μαθηματικά σύμβολα

 • Ενσωμάτωση mathjax για την υποστήριξη του latex syntax