Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 - 7:07 π.μ. -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.7.2