Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019 - 9:21 π.μ. -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.6.7