Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2019 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.6.7