Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.6.5