Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τρίτη, 03 Ιουλίου 2018 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.6.4