Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018 - 1:37 μ.μ. -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.6.4