Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.6.3