Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.5.6