Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.5.5