Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.5.4