Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016 -

Η πλατφόρμα eclass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.5.1