Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016 - 3:07 μ.μ. -

Την Τρίτη, 15 Νοεμβρίου, ώρα 9πμ, η πλατφόρμα eClass θα αναβαθμιστεί στην τελευταία έκδοση 3.5.1

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η υπηρεσία θα είναι εκτός λειτουργίας.