Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.4.2