Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση στοιχείων ΑΜΚΑ φοιτητών
- Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016 - 2:51 μ.μ. -

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων όλα τα ιδρύματα θα πρέπει στην καρτέλα του φοιτητή να διατηρούν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Έτσι, όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, πρέπει μέχρι τις 31/8 να εισάγουν τον ΑΜΚΑ τους στην εφαρμογή που δημιουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό στη διεύθυνση https://web.uowm.gr/amka/