Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.4.1

Λίστα αλλαγών-βελτιώσεων