Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.3

Λίστα αλλαγών-βελτιώσεων