Διημερίδα 27-28 Νοεμβρίου
- Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 - 6:28 μ.μ. -

Αγαπητές φοιτήτριες,
Αγαπητοί φοιτητές,

Στο φάκελο Έγγραφα μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της διημερίδας που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα και Τρίτη 27 και 28 Νοεμβρίου στο μεγάλο αμφιθέατρο στο κτίριο διοίκησης της πανεπιστημιούπολης στη ΖΕΠ Κοζάνης.

H διημερίδα έχει τίτλο “Innovations in Renewable Technologies and Workforce Development”, και διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου “Stimulating Green Employment: Across Border Educational and Technological Innovation Hot - Spots”. Καθηγητές και ερευνητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα και τη γνώση που παράγεται στα εργαστήρια του Ιδρύματος και του ΕΚΕΤΑ στους τομείς της ενέργειας, της προστασίας τους περιβάλλοντος, της παραγωγής υδρογόνου, της ψηφιακής μετάβασης και της κυκλικής οικονομίας.