Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής 2 (ΜΠ712)

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΛΑ

Περιγραφή

Στο Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής ΙΙ, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με όλα τα στάδια των καταλυτικών διεργασιών, από την σύνθεση καταλυτικών συστημάτων και την απόκτηση πρώτων υλών, μέχρι και τη διεργασία των καταλυτικών αντιδράσεων και την αξιοποίηση των τελικών προϊόντων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις καλύπτουν:

 • Γενικά για την κατάλυση – βασικές έννοιες κατάλυσης και καταλυτών – εισαγωγή στους καταλυτικούς χημικούς αντιδραστήρες – συνδεσμολογία - όργανα αναλυτικών μετρήσεων.
 • Είδη καταλυτικών αντιδραστήρων – συνδεσμολογία καταλυτικής μονάδας – ροές αερίων και φαινόμενα μεταφοράς – πτώση πίεσης -  κινητική καταλυτικών αντιδράσεων – ενέργεια ενεργοποίησης.
 • Παρασκευή καταλυτικών υλικών στο χημικό εργαστήριο – χημεία υλικών – μέθοδοι παρασκευής – χημεία sol-gel – υδροθερμικοί αντιδραστήρες.
 • Χαρακτηρισμοί καταλυτικών υλικών – τεχνικές χαρακτηρισμού – όργανα χαρακτηρισμού – τεχνικές φυσικής προσρόφησης για το χαρακτηρισμό του πορώδους σε καταλυτικά υλικά – τεχνικές χημειορόφησης για τον υπολογισμ
Περισσότερα  
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Άσκηση 1: Χημικοί Αντιδραστήρες
 • Άσκηση 2: Κατάλυση-Καταλυτικές Διεργασίες
 • Άσκηση 3: Μέθοδοι Παρασκευής Καταλυτικών Συστημάτων
 • Άσκηση 4: Τεχνικές Χαρακτηρισμού Καταλυτικών Δειγμάτων
 • Άσκηση 5: Οξειδωτική Σύζευξη του Μεθανίου
 • Άσκηση 6: Αντίδραση Αιθανίου με CO2 (Οξειδωτική αφυδρογόνωση ή/και ξηρή αναμόρφωση)
 • Άσκηση 7: Εκλεκτική Καταλυτική Αναγωγή των ΝΟx (SCR)
 • Άσκηση 8: Μεθανοποίηση του CO2
 • Άσκηση 9: Παραγωγή Υδρογόνου από Γλυκερόλη
 • Άσκηση 10: Εκλεκτική Αποξυγώνωση Φυτικών Ελαίων
 • Άσκηση 11: Ξηρή Αναμόρφωση Βιοαερίου
 • Άσκηση 12: Προσρόφηση H2S
Μαθησιακοί στόχοι
 • Θα κατανοήσουν βασικές έννοιες της κατάλυσης και των καταλυτικών διεργασιών.
 • Θα εξοικειωθούν με τις βασικές μεθόδους παρασκευής και τεχνικές χαρακτηρισμού καταλυτικών συστημάτων/υλικών.
 • Θα κατανοήσουν τις τεχνικές σχεδιασμού ή/και βελτιστοποίησης λειτουργίας χημικών αντιδραστήρων.
 • Θα κατανοήσουν στην πράξη τρόπους αξιοποίησης της βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων.
 • Θα εξοικειωθούν με τεχνικές αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) προς παραγωγή ενέργειας και χημικών προιόντων.
 • Θα κατανοήσουν στην πράξη τη χρήση τεχνολογιών απομάκρυνσης διοξειδίων του αζώτου από αέρια ρεύματα (DeNOX).
 • Θα κατανοήσουν στην πράξη της διεργασία της προσρόφησης αερίων με σκοπό τον καθαρισμό αερίων μιγμάτων.
 • Θα κατανοήσουν στην πράξη το ρόλο της ρευστομηχανικής και των φαινομένων μεταφοράς στις χημικές διεργασίες.
Διδάσκοντες

 

Καθηγήτρια, Υπεύθυνη Μαθήματος  ΤΕΑΝ Ε1 (Κτήριο ΤΕΑΝ) - 2ος όροφος mgoula@teiwm.gr

Γεωργιάδης Αμβρόσιος, Χημ. Μηχ., ΥΔ

Θεοδωρίδης Γεώργιος, Μηχ. Μηχ., ΥΔ

Παπαγερίδης Κυριάκος, Μηχ. Περιβ., ΥΔ

Σιακαβέλας Γεώργιος, Μηχ. Περιβ., ΥΔ

Τσιότσιας Αναστάσιος, Χημικός, ΥΔ

Εργαστηριακοί Συνεργάτες Ε1 (Κτήριο ΤΕΑΝ) - Ισόγειο

amvro23@gmail.com

geortheodoridis@outlook.com

kpapageridis@gmail.com

giorgosiakavelas@gmail.com

tasosfen@gmail.com

Προτεινόμενα συγγράμματα

1.Μηχανική Χημικών Διεργασιών Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77115207 Έκδοση: 1/2011 : Levenspiel Octave ISBN: 978-960-87655-8-0 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ

2.Μηχανική Χημικών Αντιδράσεων & Σχεδιασμός Αντιδραστήρων 4η έκδοση (μετάφραση) H. Scott Fogler, εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. (2009) ISBN: 978-960-418-199-5 / [κωδικός εύδοξος: 18549118]

3.J. M. Smith, “Chemical Engineering Kinetics”, McGraw-Hill, New York 1981.

4."Chemical Reactor Analysis and Design Fundamentals", Rawlings, J.B. and Ekerdt, J.G., Nob Hill Publishing, (2002).

5.G. F. Froment and K. B. Bischoff, “Chemical Reactor Analysis and Design”, John Wiley, New York 1979.

6."Chemical Reaction Engineering", Levenspiel, O., Prentice-Hall, John Willey, N.J. (New Edition) "Chemical Engineering Kinetics", Smith, J.M., McGraw-Hill, N.Y. (1981).

7.Μηχανική Χημικών Διεργασιών 3η έκδοση (μετάφραση), J. M. Smith, εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. (1997) ISBN: 960-7219-47-3 / [κωδικός εύδοξος: 18548766]

Μέθοδοι διδασκαλίας

Προφορικές Παραδόσεις  (13 εβδομάδες  x  3 ώρες Θεωρία και  2 ώρες Εργαστηριακές Ασκήσεις).

 

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, η Θεωρία και το Εργαστήριο του μαθήματος διεξάγεται κάθε Τρίτη (10:00 - 13:00) στην ηλεκτρονική αίθουσα chemeng4 (https://zoom.us/my/uowm.chemeng4).

Ημερολόγιο