Κλινική Ψυχολογία Ι (Υ007)

Κατερίνα Φλωρά

Περιγραφή

 

To μάθημα Κλινική Ψυχολογία Ι στοχεύει:

 

  1. Να εισάγει τους/τις φοιτητές.τριες στον τομέα της κλινικής ψυχολογίας.
  2. Να δώσει στους/στις φοιτητές/τρες την ιστορική εξέλιξη της κλινικής ψυχολογίας, την κοινωνική της σημασία όπως και ομοιότητες και διαφορές του κλάδου της Κλινικής με άλλους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας.
  3. Να εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στα διάφορα θεωρητικά μοντέλα της κλινικής ψυχολογίας
  4. Να αναλύσει την εκπαίδευση που διέπει τους κλινικούς ψυχολόγους
  5. Να αναλύσει την αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων, της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας
  6. Να εισάγει τους φοιτητές στην κλινική συνέντευξη

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται:

 

  1. Να κατανοήσουν τον τομέα της κλινικής ψυχολογίας
  2. Να κατανοήσουν την ιστορική εξέλιξη της κλινικής ψυχολογίας και πώς διαμορφώθηκε μέσα στον 20ο αιώνα
  3. Να μπορούν να αναγνωρίσουν τις διαφορές του κλάδου της κλινικής με άλλους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας
  4. Να κατανοήσουν τα διάφορα θ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις