Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη Μηχανική Ορυκτών Πόρων (ΜΟΠ926)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ

Περιγραφή
 • Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη – ιστορική εξέλιξη
 • Ευφυείς πράκτορες – η έννοια της ορθολογικότητας
 • Επίλυση προβλημάτων με αναζήτηση – αλγόριθμοι και στρατηγικές απληροφόρητης και πληροφορημένης αναζήτησης, ευρετικές συναρτήσεις
 • Αναζήτηση σε πολύπλοκα περιβάλλοντα – τοπική αναζήτηση και προβλήματα βελτιστοποίησης, αναζήτηση σε συνεχείς χώρους, αναζήτηση με μη αιτιοκρατικές ενέργειες, αναζήτηση σε μερικώς παρατηρήσιμα ή άγνωστα περιβάλλοντα
 • Αναζήτηση με αντιπαλότητα και παιχνίδια – θεωρία παιγνίων, δένδρο Α-Β, αναζήτηση δένδρου Monte-Carlo, στοχαστικά παιχνίδια
 • Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών
 • Λογικοί πράκτορες
 • Λογική πρώτης τάξης – προτασιακός συμπερασμός και συμπερασμός πρώτης τάξης
 • Αναπαράσταση γνώσης
 • Ποσοτικοποίηση αβεβαιότητας – μοντέλα Bayes
 • Πιθανοτική συλλογιστική – συλλογιστική στο χρόνο, κρυφά μοντέλα Markov, φίλτρα Kalman
 • Πιθανοτικός προγραμματισμός
 • Λήψη σύνθετων αποφάσεων – πολυπρακτορική λήψη αποφάσεων
 • Μηχανική μάθηση – μάθηση από παραδείγματα, μάθηση πιθανοτικών μοντέλω
Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού