Εφαρμοσμένη Στατιστική

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΕΟΣ

Περιγραφή

Το μάθημα επικεντρώνεται στην εκτιμητική (σημειακή εκτίμηση και διαστήματα εμπιστοσύνης).
Αναπτύσσονται οι βασικές αρχές της επαγωγικής στατιστικής ή στατιστικής συμπερασματολογίας και
παρουσιάζονται θεωρητικά συνεπείς τρόποι γενίκευσης στον πληθυσμό των στατιστικών συμπερασμάτων
που προέρχονται από τυχαία δείγματα.

 

Βιβλίο Μαθήματος : Ανάλυση δεδομένων και μεθοδολογία έρευνας, Νικόλαος Σαριαννίδης, Γεώργιος Κοντέος 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -