Σημειώσεις για την διερεύνηση εναλλακτικών αρχιτεκτονικών
- Τετάρτη, 02 Μαΐου 2012 -

Σημειώσεις για το κομμάτι της θεωρίας που αφορά την διερεύνηση εναλλακτικών αρχιτεκτονικών μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

http://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE193/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1/Architecture_Level_Exploration_with_MEANDER_FRAMEWORK.pdf