Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα UOWM Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021 -

  Η πλατφόρμα eclass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.11.1

  Λίστα αλλαγών:

  Ερωτηματολόγια

  Προσθήκη νέων επιλογών:

  1. Ενεργοποίηση πολλαπλών υποβολών από τους μέλη. Αν ενεργοποιηθεί ο χρήστης μπορεί να ξανακάνει και άλλη υποβολή (εκτός από την αρχική). Προφανώς η πρώτη υποβολή ακυρώνεται και μετράει η δεύτερη.
  2. Ενεργοποίηση απάντησης 'δεν ξέρω / δεν απαντώ'. Η επιλογή “δεν ξέρω / δεν απαντώ” εμφανίζεται (σε ερωτήσεις επιλογής με μοναδική απάντηση) ή όχι.
  3. Κλωνοποίηση: Ο διαχειριστής μπορεί να κλωνοποιεί ερωτηματολόγια σε όλα τα μαθήματα.

  Ασκήσεις

  • Βελτιώσεις στην εξαγωγή σε μορφή csv των αναλυτικών αποτελεσμάτων. Εμφανίζονται όλες οι προσπάθειες του χρήστη και υποστηρίζονται οι δυναμικές ερωτήσεις της άσκησης.
  • Προσθήκη νέου τύπου εμφάνισης άσκησης Μία ερώτηση ανά σελίδα χωρίς επιστροφή σε προηγούμενες ερωτήσεις. Ο χρήστης εκτελεί την άσκηση αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί / επιστρέψει στις προηγούμενες ερωτήσεις.
  • Στις ερωτήσεις με πολλαπλές απαντήσεις αν οριστεί αρνητική βαθμολογία σε επιμέρους απαντήσεις, γίνεται έλεγχος έτσι ώστε η τυχόν αρνητική βαθμολογία του χρήστη στην ερώτηση να μετατραπεί σε μηδέν.
  • Διατήρηση των κατηγοριών των ερωτήσεων κατά την κλωνοποίηση της τράπεζας ερωτήσεων.
  • Απενεργοποίηση της εξαγωγής / εισαγωγής σε μορφή QTI.

  Εργασίες

  • Εμφάνιση των εργασιών ανά σελίδες. Προσθήκη αναζήτησης.
  • Διόρθωση σφάλματος (σε κάποιες περιπτώσεις) βαθμολόγησης μέσω ρουμπρίκας / κλίμακας

  Ομάδες χρηστών

  • Δυνατότητα εισαγωγής χρηστών σε ομάδα δίνοντας τα στοιχεία τους (είτε όνομα χρήστη είτε αριθμό μητρώου)

  Θεματικές Ενότητες

  • Βελτιώσεις στην προσθήκη ασκήσεων / εργασιών

  Γραμμή Μάθησης

  • Διόρθωση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή συνδέσμων.
  • Διόρθωση σφαλμάτων κατά την εξαγωγή / εισαγωγή σε SCORM / IMSCP

   

 • - Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 -

  Η πλατφόρμα eclass.uowm.gr αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.10.2.

  Οι αλλαγές/βελτιώσεις που υπάρχουν στην έκδοση 3.10.x είναι οι εξής:

  • Εργασίες
   • Διόρθωση ρουμπρίκας.
  • Κουβεντούλα
   • Διόρθωση λάθους (σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν το κείμενο του χρήστη)
  • Ασκήσεις
   • Δυναμική επιλογή ερωτήσεων με κριτήρια (με βαθμό δυσκολίας ή/και από κατηγορία).
   • Ανακάτεμα ερωτήσεων (καλύτερη συμπεριφορά).
   • Προεπισκόπηση άσκησης.
   • Καλύτερος χειρισμός των ερωτήσεων της άσκησης.
   • Βελτιώσεις στα αποτελέσματα των ασκήσεων.
   • Νέα μορφή άσκησης (χωρίς δυνατότητα πλοήγησης).
  • Στατιστικά
   • Βελτίωση στατιστικών αναφορών
  • Τηλεσυνεργασία
   • Ορισμός και διαχείριση περισσότερων παραμέτρων τηλεσυνεργασίας.
   • Καλύτερη διαχείριση των τηλεσυνεργασίων. (αλγόριθμος κατανομής)
  • Πιστοποίηση χρηστών
   • Διόρθωση μικρών σφαλμάτων
  • Γενικά
   • Νέα μορφή μαθήματος – Μορφή ‘τοίχου’.
   • Ενημέρωση του TinyMCE editor στην έκδοση 4.9.
 • - Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021 -

  Τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου, ώρα 8πμ έως 10πμ, η πλατφόρμα eclass.uowm.gr θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών αναβάθμισης στην τελευταία έκδοση 3.10.2.

  Οι αλλαγές/βελτιώσεις που υπάρχουν στην έκδοση 3.10.x είναι οι εξής:

  • Εργασίες
   • Διόρθωση ρουμπρίκας.
  • Κουβεντούλα
   • Διόρθωση λάθους (σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν το κείμενο του χρήστη)
  • Ασκήσεις
   • Δυναμική επιλογή ερωτήσεων με κριτήρια (με βαθμό δυσκολίας ή/και από κατηγορία).
   • Ανακάτεμα ερωτήσεων (καλύτερη συμπεριφορά).
   • Προεπισκόπηση άσκησης.
   • Καλύτερος χειρισμός των ερωτήσεων της άσκησης.
   • Βελτιώσεις στα αποτελέσματα των ασκήσεων.
   • Νέα μορφή άσκησης (χωρίς δυνατότητα πλοήγησης).
  • Στατιστικά
   • Βελτίωση στατιστικών αναφορών
  • Τηλεσυνεργασία
   • Ορισμός και διαχείριση περισσότερων παραμέτρων τηλεσυνεργασίας.
   • Καλύτερη διαχείριση των τηλεσυνεργασίων. (αλγόριθμος κατανομής)
  • Πιστοποίηση χρηστών
   • Διόρθωση μικρών σφαλμάτων
  • Γενικά
   • Νέα μορφή μαθήματος – Μορφή ‘τοίχου’.
   • Ενημέρωση του TinyMCE editor στην έκδοση 4.9.