Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα UOWM Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016 -

  Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.4.2

 • - Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016 -

  Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων όλα τα ιδρύματα θα πρέπει στην καρτέλα του φοιτητή να διατηρούν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

  Έτσι, όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, πρέπει μέχρι τις 31/8 να εισάγουν τον ΑΜΚΑ τους στην εφαρμογή που δημιουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό στη διεύθυνση https://web.uowm.gr/amka/

   

 • - Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016 -

  Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.4.1

  Λίστα αλλαγών-βελτιώσεων