Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ

Σοφία Παναγιωτίδου

Περιγραφή

Το περιεχόμενο του μαθήματος «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» καλύπτει το επιστημονικό πεδίο των στοχαστικών διαδικασιών που παρουσιάζουν τη Μαρκοβιανή ιδιότητα. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του μαθήματος παρουσιάζονται οι Μαρκοβιανές αλυσίδες διακριτού και συνεχούς χρόνου και αναλύονται οι ιδιότητες μόνιμης κατάστασής τους και οι τεχνικές οικονομικής αποτίμησης και βελτιστοποίησής τους. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος δίνεται έμφαση στης Μαρκοβιανές διαδικασίες «γεννήσεων-θανάτων» και παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο και οι τεχνικές ανάλυσης και βελτιστοποίησης συστημάτων «ουρών αναμονής» τόσο για μεμονωμένα συστήματα όσο και για δίκτυα συστημάτων αναμονής με μία ή περισσότερες θέσεις εξυπηρέτησης, περιορισμένο ή άπειρο μήκος ουράς ή/και πληθυσμό υποψήφιων πελατών.  

Κωδικός: MECH204
Κατηγορία: Πολυτεχνική Σχολή » Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις