Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα UOWM Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 -

  Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.6.3

 • - Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017 -

  Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.6

  Στην έκδοση αυτή υπάρχουν οι παρακάτω προσθήκες/βελτιώσεις/αλλαγές:

  • Νέο υποσυστήμα 'Πρόοδος' - Δημιουργία πιστοποιητικών προόδου (certificates), επιβραβεύσεων (badges) και ολοκλήρωσης μαθήματος
  • Νέο υποσύστημα “Ενοιολογική Χαρτογράφηση” (mindmap)
  • Καταγραφή παρουσιών χρηστών στην 'Τηλεσυνεργασία'
  • Υποστήριξη μηχανισμού ελέγχου λογοκλοπής
  • Νέο υποσύστημα e-portfolio
  • Νεα μορφή μαθήματος τύπου δραστηριότητας
  • Υποστήριξη ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης
  • Βελτιώσεις στις Εργασίες - Δυνατότητα βαθμολόγησης εργασίας με χρήση ρουμπρίκας ή κριτηρίων
  • Βελτιώσεις στις Ασκήσεις - Διορθώσεις στη βαθμολόγηση και στη δημιουργία ερωτήσεων
  • Βελτιώσεις στο Βαθμολόγιο
  • Βελτιώσεις στο Ημερολόγιο
  • Βελτιώσεις στο μηχανισμό καταγραφής ενεργειών
  • Βελτιώσεις στον μηχανισμό Αναζήτησης
  • Βελτιώσεις στο μηχανισμό Εγκατάστασης / Αναβάθμισης
  • Βελτιώσεις Ασφαλείας
  • Βελτιώσεις στον online theme editor
  • Παραμετροποίηση των μηνυμάτων της αρχικής σελίδας
  • Αναβάθμιση μηχανισμού Ιεραρχίας Κατηγοριών / Σχολών - Τμημάτων
  • Βελτιώσεις στα εργαλεία διαχείρισης
 • - Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 -

  Από την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 έως την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους/τις φοιτητές/τριες των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

  Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών, καλούνται οι φοιτητές/τριες όλων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να συμμετάσχουν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης συμπληρώνοντας τα ερωτηματολό για για τα μαθήματα τα οποία παρακολουθούν.

  Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π., χρησιμοποιώντας τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό (email-password)

  http://modip.uowm.gr

  Η ΜΟ.ΔΙ.Π. βεβαιώνει ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία των φοιτητών/τριών και κανένα στοιχείο δεν μπορεί να συνδέσει φοιτητή/τρια με τις απαντήσεις που έδωσε.

  H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το ΠΔΜ και οι αξιολογήσεις και οι παρατηρήσεις σας λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τη ΜΟΔΙΠ και τα Τμήματά σας, στο μέτρο πάντα του δυνατού. Αξιοποιήστε την ευκαιρία που σας δίνει το ίδιο το ΠΔΜ για να συμβάλετε από την πλευρά σας στη βελτίωση των σπουδών σας!

  Η Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π.
  Αναπληρώτρια Πρύτανη του Π.Δ.Μ.

  Ελένη Τσακιρίδου
  Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης