Ισολογισμός Επιχειρήσεων

Ισολογισμός.

Βασικά χαρακτηριστικά ισολογισμού.

Μορφές ισολογισμού.