Επενδύσεις και χρηματοδότηση
  • Αλληλοσυσχέτιση μεταξύ της παραγωγης αγαθων και των χρηματοοικονομικων πορων.
  • Έννοιες της επένδυσηςκαι της χρηματοδότησης.
  • Επιχειρηματικηή δραστηριότητα.
  • Ρευστότητα.