Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications Development) (105)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ
ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (109)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ -MBA (117)ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΩΝΤΣΑΣ
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (119)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (118)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΕΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ) (120)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management of Information Systems) (106)Ασημόπουλος Ν. & Κοκκώνης Γ
Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο (108)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (116)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ
Στατιστική Επιχειρήσεων (115)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΕΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ) (121)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Στρατηγικό Μάνατζμεντ ()ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ
Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (107)ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ
Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (BA218)ΔΕΣΠΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ
Σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής στις επιχειρήσεις και την οικονομία (Modern IT applications in business and economy) (102)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Databases Management Systems) (112)ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-MBA (114)ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΩΝΤΣΑΣ
Ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) (103)ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ