Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
CAD ()ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ
Δημιουργικός Σχεδιασμός Προϊόντων - Conceptual Product Design (M.Sc.) (MSCCAD102)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
Έρευνα Αγοράς και Ικανοποίηση Πελατών (MSCCAD104)ΒΑΙΑ ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Προγραμματισμός εργαλειομηχανών με τη βοήθεια Η/Υ - Computer Aided Manufacturing - CAM (M.Sc.) (MSCCAD103)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ
Σχεδιασμός Προϊόντων - Product Design (M.Sc.) (MSCCAD101)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ