Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Δημιουργικός Σχεδιασμός Προϊόντων - Conceptual Product Design (M.Sc.) (MSCCAD102)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) (MSCCAD106)ΒΑΙΑ ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Επιλογή Υλικών και Διεργασιών Παραγωγής (MSCCAD112)ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έρευνα Αγοράς και Ικανοποίηση Πελατών (MSCCAD104)ΒΑΙΑ ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς (MSCCAD113)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (CA0120)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ
Προγραμματισμός εργαλειομηχανών με τη βοήθεια Η/Υ - Computer Aided Manufacturing - CAM (M.Sc.) (MSCCAD103)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΩΤΖΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ
Σχεδιασμός Προϊόντων - Product Design (M.Sc.) (MSCCAD101)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ, ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ