Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάστροφη Μηχανική και Πρωτοτυποποίηση (MSCCAD107)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ
Διαδραστικός Σχεδιασμός Προϊόντων (MSCCAD111)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ
Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) (MSCCAD106)ΒΑΙΑ ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ειδικά θέματα προγραμματισμού εργαλειομηχανών με τη βοήθεια Η/Υ (Special Topics in CAM) (MSCCAD110)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
Ειδικά θέματα τεχνικής ανάλυσης με τη βοήθεια Η/Υ (Special Topics in CAE) (MSCCAD109)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΩΤΖΗΣ
Επιλογή Υλικών και Διεργασιών Παραγωγής (MSCCAD112)ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έρευνα Αγοράς και Ικανοποίηση Πελατών (MSCCAD104)ΒΑΙΑ ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς (MSCCAD113)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προχωρημένος Σχεδιασμός με τη βοήθεια Η/Υ (MSCCAD114)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (CA0120)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ
Ολιστικός Σχεδιασμός Προϊόντων (MSCCAD108)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ