Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αναλογιστικά Μοντέλα Συμβάντων Ζωής (STAT132)ΠΑΡΙΣ ΠΑΤΣΗΣ
Ανάλυση Διακύμανσης (Stat404)Σταύρος Χατζόπουλος
Ανάλυση Οικονομικών Χρονοσειρών Ι (Stat406)ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΓΛΗΣ
Ανάλυση Παλινδρόμησης (Stat303)Σταύρος Χατζόπουλος
Αρχές Πληροφορικής (STAT101)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ
Ασφαλιστικό Δίκαιο (STAT103)-----
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (STAT107)Δρ. Σουλτάνα Βεντούλη
Γραμμική Άλγεβρα (STAT117)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Εισαγωγή στη Στατιστική (STAT104)ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εισαγωγή στην Ασφάλιση (STAT121)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΤΙΟ
Εισαγωγή στις Πιθανότητες (STAT101)ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (STAT123)ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα και εφαρμογές στη Διδακτική της Στατιστικής (STAT135)ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (STAT122)ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
Κοινωνικές Ασφαλίσεις (Stat405)Δρ. Σουλτάνα Βεντούλη
Κοινωνική Στατιστική (Stat304)Σταύρος Χατζόπουλος
Κριτική Σκέψη-Στατιστική Συλλογιστική και Ήπιες και Μεταφερόμενες Δεξιότητες στην Επιστήμη της Στατιστικής (STAT134)ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
Λογιστική (STAT118)ΠΑΡΙΣ ΠΑΤΣΗΣ
Μαθηματικά I (STAT103)ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μαθηματικά ΙΙ (STAT203)ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (STAT124)ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
Μικροοικονομική Θεωρία (STAT113)ΚΟΛΟΚΟΝΤΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Πιθανότητες Ι (Stat201)Σταύρος Χατζόπουλος
Πιθανότητες ΙΙ (Stat301)Σταύρος Χατζόπουλος
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (Stat202)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Stat401)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Στοχαστικές Διαδικασίες (STAT128)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Τραπεζική Λογιστική και Λογιστική Ασφαλιστικών Οργανισμών (STAT108)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Τραπεζική Λογιστική και Λογιστική Ασφαλιστικών Οργανισμών (STAT133)ΠΑΡΙΣ ΠΑΤΣΗΣ
Χρηματοοικονομική Λογιστική (STAT106)Κωνσταντινίδης Αναστάσιος