Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάλυση Παλινδρόμησης (Stat303)Σταύρος Χατζόπουλος
Αρχές Πληροφορικής (STAT101)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ
Ασφαλιστικό Δίκαιο (STAT103)-----
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (STAT107)Δρ. Σουλτάνα Βεντούλη
Γραμμική Άλγεβρα (STAT117)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (STAT112)ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ
Εισαγωγή στη Στατιστική (STAT104)ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εισαγωγή στην Ασφάλιση (STAT121)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΤΙΟ
Εισαγωγή στις Πιθανότητες (STAT101)ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κοινωνική Στατιστική (Stat304)Σταύρος Χατζόπουλος
Λογιστική (STAT118)ΠΑΡΙΣ ΠΑΤΣΗΣ
Μαθηματικά I (STAT103)ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μαθηματικά ΙΙ (STAT203)ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μικροοικονομική Θεωρία (STAT113)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΕΟΣ
Πιθανότητες Ι (STAT201)ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πιθανότητες ΙΙ (Stat301)Σταύρος Χατζόπουλος
Στατιστική Ι  (STAT202) ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τραπεζική Λογιστική και Λογιστική Ασφαλιστικών Οργανισμών (STAT108)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Χρηματοοικονομική Ανάλυση (STAT120)ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ
Χρηματοοικονομική Λογιστική (STAT106)Κωνσταντινίδης Αναστάσιος