Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αρχές Πληροφορικής (STAT101)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ
Ασφαλιστικό Δίκαιο (STAT103)-----
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (STAT107)Δρ. Σουλτάνα Βεντούλη
Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (STAT112)ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ
Εισαγωγή στη Στατιστική (STAT104)ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εισαγωγή στις Πιθανότητες (STAT101)ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μαθηματικά I (STAT103)ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μαθηματικά ΙΙ (STAT203)ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μικροοικονομική Θεωρία (STAT113)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΕΟΣ
Πιθανότητες Ι (STAT201)ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στατιστική Ι  (STAT202) ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τραπεζική Λογιστική και Λογιστική Ασφαλιστικών Οργανισμών (STAT108)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Χρηματοοικονομική Λογιστική (STAT106)Κωνσταντινίδης Αναστάσιος