Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Blockchain και Κρυπτονομίσματα (MST148)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
DET 401-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι (MST147)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
DET 501-Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (μεταβατικό μάθημα) (MST140)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 1 (DET 509 )ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΩΡΑ
English for Academic Purposes 2 (MST173)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΩΡΑ
English for Management and Technology Purposes 1 (DET 305)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΩΡΑ
English for Management and Technology Purposes 2 (DET404)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΩΡΑ
Hλεκτρονικό Εμπόριο (DET603)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΠΡΙΚΗΣ
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων (DN9051)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΠΡΙΚΗΣ
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων (DN9051) (MST201)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΥΤΣΙΔΗΣ
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Kαταστάσεων (DET510)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αναλυτική Επιχειρήσεων (DET809)ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (DET 708 )ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΥΤΣΙΔΗΣ - ΣΟΦΙΑ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ
Αναπτυξιακή Ψυχολογία (MST108)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ
Αναπτυξιακή ψυχολογία (ΔΕΤ 207)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (MST215)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (DET501 )ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΥΤΣΙΔΗΣ - ΣΟΦΙΑ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ
Αξιολόγηση επενδύσεων (DET 802)Καθηγητής Χατζηθεοδωρίδης Φώτης
Αρχές Marketing (MST151)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. Δ.Ε) (MST144)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ Η/Υ (MST120)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ
Βάσεις Δεδομένων (DET503)Κωνσταντίνος Πανυτσίδης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (MST181)ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΖΟΥ
Δια Βίου Μάθηση.Εκπαίδευση & Κατάρτιση Ενηλίκων (DET506)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
Διαμεσολάβηση, Διαχείριση Κρίσεων και Συγκρούσεις στη Διοίκηση (MST111)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ
Διαφήμιση και Σύγχρονη Τεχνολογία (DET 805)ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΑΚΗΣ
Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας (DET705)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (DET 307)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (DET 306)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Δίκαιο Πληροφορικής (MST214)ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων  (DET 302)ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΖΟΥ
Διοίκηση αστικού και φυσικού περιβάλλοντος (DET607)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (DET703)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΠΡΙΚΗΣ
Διοικητική Λογιστική και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ()ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δυνατότητες και εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (MST139)ΣΑΠΡΙΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ & ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (DET 105)ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΖΟΥ
Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα & Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (DET 407)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
Εκπαιδευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική Επαγγέλματος (DET605)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (MST196)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Επιστήμη Δεδομένων (DET507)Κωνσταντίνος Πανυτσίδης
Επιχειρηματικά Σχέδια ()ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (MST177)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (DET610)ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΑΚΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (MST112)ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΟΡΜΑΣ
Η ΟΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DET 506)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
Η Ψυχολογία στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (DET207)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
Ηγεσία και Θεωρίες Ηγεσίας στους Οργανισμούς και στις Επιχειρήσεις (MST109)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (DET107)ΗΛΙΑΣ ΒΑΒΟΥΡΑΣ
ΗΘΙΚΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (MST161)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ
ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ
Κοινωνιολογία (MST154)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (MST113)ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΟΡΜΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (MST119)ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΟΡΜΑΣ
Μαθηματικά (DET102)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ
Μακροοικονομική Ανάλυση ()ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΟΙΖΟΥ
Μεθοδολογία project και Εργασιακή Αξιολόγηση (DET307)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
Μεθοδολογία Επιστημονικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας (DET106)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΠΡΙΚΗΣ
Μικροοικονομική Ανάλυση ()ΛΟΪΖΟΥ ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ
Νέες Τεχνολογίες, Πολυμέσα και Εφαρμογές Η/Υ (DET407)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
Οικονομετρία (DET 504)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΕΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Οικονομία και Περιβάλλον (DET 807)Δρ. Κωνσταντίνα Ραγάζου & Δρ. Κωνσταντίνος Πανυτσίδης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ([DET208] MST204, MST182)ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΤΣΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΕΟΣ
Οικονομική Ανάπτυξη και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (DET 801)Δρ. Κωνσταντίνος Σπινθηρόπουλος & Υπ. Δρ. Μαρίνα Βέζου
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (MST191)ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΖΟΥ
Οργανωσιακή Συμπεριφορά (DET 505)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (DET 605)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (DET406)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΠΡΙΚΗΣ
Πληροφορική Επιστήμη και Πρακτική (DET 201)ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (DET 707)ΗΛΙΑΣ ΒΑΒΟΥΡΑΣ
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ([DET405])Δρ. Κωνσταντίνα Ραγάζου
Πρακτική Άσκηση και Διδασκαλία (DET804)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ II (DET 609)ΜΕΛΙΝΑ ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ
Προγραμματισμός Η/Υ Ι (DET 401)ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι (Ακαδημαϊκός έτος 2022-2023) (MST207)ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΓΚΟΣ
Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ (DET 609)ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ (2022-2023) (DET609)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΗΤΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ()ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ - ΗΛΙΑΣ ΒΑΒΟΥΡΑΣ
Στατιστική για τη Διοικητική Επιστήμη (MST118)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ II, DN5231 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙI ([DET209])ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
Στατιστική στη Διοικητική Επιστήμη ΙΙ (MST146)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, DN5141 (DET108 )ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
Στρατηγική των Επιχειρήσεων και Εταιρική Διακυβέρνηση (MST199)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MST115)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων ([DET602] - MST178)Δρ Κωνσταντίνα Ραγάζου
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (DET103)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (DET 203)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ψηφιακό Marketing (MST198)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ