Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Blockchain και Κρυπτονομίσματα (MST148)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
DET 301- Δυνατότητες και εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (MST139)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
DET 401-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι (MST147)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
DET 501-Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (μεταβατικό μάθημα) (MST140)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 1 (DET 509 )ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΩΡΑ
English for Academic Purposes 2 (MST173)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΩΡΑ
English for Management and Technology Purposes 1 (DET 305)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΩΡΑ
English for Management and Technology Purposes 2 (DET404)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΩΡΑ
Hλεκτρονικό Εμπόριο (DET603)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΠΡΙΚΗΣ
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων (DN9051)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΠΡΙΚΗΣ
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων (DN9051) (MST201)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΥΤΣΙΔΗΣ
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Kαταστάσεων (DET510)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αναλυτική Επιχειρήσεων (DET 809)ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Ανάπτυξη και Σχεδίαση Κινητών και Διαδικτυακών Εφαρμογών (MST192)ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Αναπτυξιακή Ψυχολογία (MST108)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ
Αναπτυξιακή ψυχολογία (ΔΕΤ 207)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (MST193)ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Αξιολόγηση επενδύσεων (DET 802)Καθηγητής Χατζηθεοδωρίδης Φώτης
Αρχές Marketing (MST151)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. Δ.Ε) (MST144)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ Η/Υ (MST120)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ
Βάσεις Δεδομένων (DET503)Κωνσταντίνος Πανυτσίδης
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (MST181)ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΖΟΥ
Δια Βίου Μάθηση.Εκπαίδευση & Κατάρτιση Ενηλίκων (DET506)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
Διαμεσολάβηση, Διαχείριση Κρίσεων και Συγκρούσεις στη Διοίκηση (MST111)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ
Διαφήμιση και Σύγχρονη Τεχνολογία (DET 805)ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΑΚΗΣ
Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας (DET705)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (DET 307)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (DET 306)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Δίκαιο της Πληροφορικής (MST206)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΑΒΑΣ
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων  (DET 302)ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΖΟΥ
Διοίκηση αστικού και φυσικού περιβάλλοντος (DET607)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (DET703)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΠΡΙΚΗΣ
Διοικητική Λογιστική και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ()ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (DET 105)ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΖΟΥ
Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα & Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (DET 407)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
Εκπαιδευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική Επαγγέλματος (DET605)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (MST196)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Επιστήμη Δεδομένων (DET507)Κωνσταντίνος Πανυτσίδης
Επιχειρηματικά Σχέδια ()ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (MST177)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (MST112)ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΟΡΜΑΣ
Η ΟΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DET 506)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
Η Ψυχολογία στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (DET207)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
Ηγεσία και Θεωρίες Ηγεσίας στους Οργανισμούς και στις Επιχειρήσεις (MST109)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (DET107)ΗΛΙΑΣ ΒΑΒΟΥΡΑΣ
ΗΘΙΚΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (MST161)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ
ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ
Κοινωνιολογία (MST154)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (MST113)ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΟΡΜΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (MST119)ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΟΡΜΑΣ
Μαθηματικά (DET102)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ
Μακροοικονομική Ανάλυση ()ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μεθοδολογία project και Εργασιακή Αξιολόγηση (DET307)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
Μεθοδολογία Επιστημονικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας (DET106)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΠΡΙΚΗΣ
Μικροοικονομική Ανάλυση ()ΛΟΪΖΟΥ ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ
Νέες Τεχνολογίες, Πολυμέσα και Εφαρμογές Η/Υ (DET407)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
Οικονομετρία (MST167)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΕΟΣ
Οικονομία και Περιβάλλον (DET 807)Δρ. Κωνσταντίνος Σπινθηρόπουλος & Δρ. Κωνσταντίνος Πανυτσίδης
Οικονομικά Μαθηματικά (MST182)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΕΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (MST204)ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΤΣΙΔΟΥ
Οικονομική Ανάπτυξη και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (DET 801)Δρ. Κωνσταντίνος Σπινθηρόπουλος & Υπ. Δρ. Μαρίνα Βέζου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΠΔΑ) και ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΔΕΟΣ) και ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΔΕΤ)  (RDCBS103 και IEES139)ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΟΙΖΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (MST191)ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΖΟΥ
Οργανωσιακή Συμπεριφορά (DET 505)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (DET 605)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (DET406)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΠΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (DET 707)ΗΛΙΑΣ ΒΑΒΟΥΡΑΣ
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (DET405)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ
Πρακτική Άσκηση και Διδασκαλία (DET804)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ II (DET 609)ΜΕΛΙΝΑ ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι (Ακαδημαϊκός έτος 2022-2023) (MST207)ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΓΚΟΣ
Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ (DET609)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΗΤΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ()ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ - ΗΛΙΑΣ ΒΑΒΟΥΡΑΣ
Στατιστική για τη Διοικητική Επιστήμη (MST118)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ II, DN5231 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙI (DET209)ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
Στατιστική στη Διοικητική Επιστήμη ΙΙ (MST146)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, DN5141 (DET108 )ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
Στρατηγική των Επιχειρήσεων και Εταιρική Διακυβέρνηση (MST199)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MST115)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
Χρηματοοικονομική Δίοικηση και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων (MST178)ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΛΙΝΤΖΗΣ
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (DET103)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (DET 203)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ψηφιακό Marketing (MST198)ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ