Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΓΛΙΚΑ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ESP- EOP) (MRE213)ΑΓΑΠΗ ΑΛΤΙΝΗ
Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης (1203)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ
Ιστορία Design (1201)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ
Πληροφορική Ι (MRE217)ΡΟΔΗ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ-ΣΑΠΡΙΚΗ
Στούντιο 1 – Γραμμικό Σχέδιο (1202)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΑΔΙΩ