Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
TEST-COURSE-5(EN) (ADMIN122)MAVROGIORGOS CHRISTOS
TEST-DEMO4 (ADMIN124)ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
TEST1 (ADMIN112)ΔΕΠ Δοκιμαστικός
ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑ 4 (ICTE237)ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑ 5 - gr (ADMIN121)ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑ 6 (ADMIN120)ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ