Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (Πιστοποίηση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού (υπό κατάργηση, δεν προτείνεται))

Για να εγγραφείτε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της πλατφόρμας.