Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (Πιστοποίηση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού (υπό κατάργηση, δεν προτείνεται))

Εισάγετε το email του Πανεπιστημίου που έχετε (@uowm.gr ή @τμήμα.uowm.gr) και τον κωδικό πρόσβασης του email.